Koncernledning

Lär känna vår ledningsgrupp

Koncernledning

Koncernledning

per_avander_800x800_1.jpg

Per Avander
VD och koncernchef, Bilia AB

Född: 1961

Anställd i Bilia: Sedan 2001

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Gymnasieekonom. Verksam inom bank 1981–83, bilbranschen sedan 1983. VD Din Bil Göteborg AB 1995–99, VD Din Bil Stockholm Norr 1999–2001. Anställd i Bilia sedan 2001. VD i Bilia AB sedan 2011.
Externa uppdrag 2023: 
Styrelseledamot i Volvofinans Bank AB och Svenskt Näringsliv.
Aktieinnehav 2023: 71 750

kristina_franzen_800x800_1.jpg

Kristina Franzén
CFO, Bilia AB

Född: 1966

Anställd i Bilia: Sedan 2017

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilekonom, Högskolan i Växjö. Executive MBA, Handelshögskolan i Göteborg. PriceWaterhouse 1989–1993, Arthur Andersen 1993–1996, AB SKF 1996–2017. Anställd i Bilia som CFO sedan 2017.

Externa uppdrag 2023: -

Aktieinnehav 2023: 13 250

frode_hebnes_800x800_1.jpg

Frode Hebnes
VD i Bilia Personbil AS, Norge

Född: 1972

Anställd i Bilia: Sedan 2006

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Sivilmarkedsfører Norges Markedshøyskole. Volvo Personbiler Norge 1997–2001, Volvo Car Corporation Göteborg 2001–2004, Volvo Personbiler Norge AS 2004–2006. Anställd i Bilia Personbil AS sedan 2006. VD sedan december 2008.

Externa uppdrag 2023: Styrelseledamot i Expon AS, Expon Holding AS, My Private Label AS och Norges Bilbransjeforbund.

Aktieinnehav 2023: 10 625

stefan_nordstrom_800x800_2.jpg

Stefan Nordström
Vice VD, Bilia AB

Född: 1966

Anställd i Bilia: Sedan 1986

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Gymnasieekonom, IFL. Anställd i Bilia sedan 1986. Vice VD i Bilia AB sedan
2016.

Externa uppdrag 2023: Styrelseledamot i Svensk Finansservice AB.

Aktieinnehav 2023: 31 250

elin_delvert_800x800_2.jpg

Elin Delvert
HR-direktör 

Född: 1971

Anställd i Bilia: Sedan 2018

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Internationell Magisterekonom vid Uppsala Universitet och Carlos III de Madrid, HR-studier vid Stockholms Universitet samt University of Maryland. Ledande HR-befattningar på L-Soft 1999-2005, Newell Brands 2005-2006, Unibet 2006-2011, Telia Company 2011-2016, Stanley Black & Decker 2016-2018 samt Bilia sedan 2018.

Externa uppdrag 2023: Styrelseledamot i MAF och Transportföretagen.

Aktieinnehav 2023: 6 250

anders_rydheimer_800x800_2.jpg

Anders Rydheimer
Affärsutvecklings- och Kommunikationsdirektör, Bilia AB

Född: 1976

Anställd i Bilia: Sedan 2002

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Magisterexamen i Technology Management och Kandidatexamen i Strategi och styrsystem vid Lunds Tekniska Högskola och Ekonomihögskolan Lunds Universitet. International Management Trainee Bilia 2002-2004, diverse ledande uppdrag inom Biliakoncernen. Kommunikationsdirektör sedan 2010. Affärsutvecklingsdirektör sedan 2020.
Externa uppdrag 2023:
Styrelseledamot i Newsh AB, Rulla Mobilitet AB, VH System AB och Dahlqvist Bil AB.
Aktieinnehav 2023: 9 000

matias_nilsson_800x800.jpg

Mathias Nilsson, 
VD Bilia Personbilar AB

Född: 1971

Anställd i Bilia: Sedan 2011

Utbildning och arbetslivserfarenhet
Gymnasieutbildning i Fordonsteknik, ledarutbildningar. Diverse uppdrag Din Bil 1989-2007, VD Möller Bil 2007-2011, ledande befattningar inom region- och företagsledning inom Bilia sedan 2011. VD i Bilia Personbilar AB sedan 2016.
Externa uppdrag 2023: —
Aktieinnehav 2023: 3 000

Carl Fredrik Ewetz_800x800.jpg

Carl Fredrik Ewetz

Chef Investerarrelationer och M&A

Född: 1976

Anställd i Bilia: Sedan 2022

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Ekonomiutbildning vid Handelshögskolan BI i Oslo, Kommunikation och Ledarskap vid Dale Carnegie och Juridikstudier vid Lunds Universitet. Institutionell Aktiemäklare Handelsbanken Equities UK 2002–2008, Aktiechef Handelsbanken Capital Markets UK 2009–2020. Anställd i Bilia sedan
2022.
Externa uppdrag 2023:
Aktieinnehav 2023: 3 625

Anna Höglund,
VD Motorit AB

Född: 1979

Anställd i Bilia: Sedan 2014

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Dataekonomi vid Högskolan i Borås, Data Communication, Information Technology and Consumer Behavior - University of Western Sydney, Ledarskap för tillväxt – Business Region, Ledande befattningar inom IT på Anxious Sweden 2006-2010, Optidev 2010-2011, Evry 2011-2014 samt på Bilia sedan 2014. VD på Bilias IT-bolag Motorit sedan 2023.

Externa uppdrag 2023:
Antal aktier 2023: 1 750.

Sofie Ecke, chefsjurist

Sofie Ecke,
Chefsjurist

Född: 1987

Anställd i Bilia: Sedan 2016

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Juristexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, utbytesstudier vid University of East London. Biträdande jurist Jansson & Norin (numera del av Fondia) 2012-2013, Tingstjänstgöring vid Göteborgs tingsrätt 2013-2015, Biträdande jurist Advokatfirman Delphi 2015-2016. Anställd i Bilia sedan 2016. Chefsjurist sedan 2021.

Externa uppdrag 2023:
Antal aktier 2023: 2 414.

Läs vidare om

Ersättningar

Nyfiken på vilka ersättningarna vår styrelse och koncernledning har?

Läs mer här

Valberedningen

Vilka är med i valberedningen och vad arbetar de med?

Läs mer här
Valberedningen

Intern kontroll

Hur går den interna kontrollen till och vem har ansvaret?

Läs mer här