Drivmedel och biltvätt under varumärkena Tanka och Tvätta

Drivmedel och biltvätt under varumärkena Tanka och Tvätta

Bilia vill vara med kunden hela vägen genom bilägandet, även när kunden tvättar och tankar bilen. Drivmedelsförsäljning och biltvätt bedrivs i Sverige under varumärkena Tanka, OKQ8 och Tvätta.


Omvärld och marknad

Det osäkra konjunkturläget, högre andel laddbara bilar samt höga drivmedelspriser under året har påverkat människors rörelsemönster och nyttjande av bilen har minskat jämfört med tidigare år. Alla drivmedelsleverantörer måste bidra till att minska växthusgasutsläppen. Detta uppnår vi genom att gradvis öka inblandningen av biodrivmedel, HVO för diesel och etanol för bensin. Genom tillsättande av AdBlue i nyare dieselbilar minskar miljöpåverkan genom att farliga kväveföreningar (NOx) i avgaserna omvandlas till vattenånga och kvävgas.

Tanka_ny_station_2019_low.jpg

Andel av Bilias totala omsättning och resultat 2023

3%

Andel av nettoomsättning

1%

Andel operativa rörelseresultat

I affärsområdet ingår:

  • Försäljning av drivmedel

  • Biltvättar

Våra varumärken

tanka_logo_200x100.png

tvatta_logo_200x100.png

Läs mer om

Mål & strategi

Här kan du läsa om hur vi skapar värde för våra kunder, våra mål och hur vi planerar att växa framöver.

Läs mer här
Mål & strategi

Tillväxtstrategi

Total årlig tillväxt högre än 5 procent under en konjunkturcykel.

Läs mer här
Tillväxtstrategi

Om oss

Som en av Europas största helhetsleverantörer för allt som rör bilägandet erbjuder vi service, finansiering, försäkringar och dessutom försäljning av nya och begagnade bilar.

Läs mer här
Om oss