Drivmedel och biltvätt under varumärkena Tanka och Tvätta

Drivmedel och biltvätt under varumärkena Tanka och Tvätta

Drivmedelsaffären utgör 4 procent av Bilias omsättning och står för 2 procent av resultatet. Rörelsemarginalen för 2019 uppgick till 1,8 procent. Försäljningen ökade 2019 trots kraftigt stigande priser.  Drivmedelsförsäljning och biltvätt bedrivs framför allt i Sverige under varumärkena Tanka och Tvätta.

Omvärld och marknad

I Sverige finns regler där drivmedelsförsäljare åläggs att bidra till minskad klimatpåverkan. Det kan ske genom tillsättning av biobränsle, HVO, i den bensin och diesel som säljs. Bilia arbetar med att införa HVO och Add-blue på sina tankstationer och väljer leverantörer som följer de uppsatta reglerna.

Det är en utmaning att få nya lägen godkända för att kunna utöka service och för att ersätta anläggningar som stängs. Det ökande antalet el- och hybridbilar kan påverka drivmedelsförsäljningen på sikt, men skulle kunna innebära en möjlighet att öppna egna laddstationer i framtiden. Marknaden för automatstationer för biltvättar växer och vi tror att framtidens bilägare kommer att vilja tvätta sin bil i miljövänliga tvättautomater.

 

Tanka_ny_station_2019_low.jpg

Andel av Bilias totala omsättning och resultat 2019

4%

Andel av nettoomsättning

2%

Andel operativa rörelseresultat

I affärsområdet ingår:

  • Försäljning av drivmedel

  • Biltvättar

Våra varumärken

tanka_logo_200x100.png

tvatta_logo_200x100.png

Läs mer om

Mål & strategi

Här kan du läsa om hur vi skapar värde för våra kunder, våra mål och hur vi planerar att växa framöver.

Läs mer här
Mål & strategi

Tillväxtstrategi

Vårt mål är att växa med mellan 5–10 procent per år.

Läs mer här
Tillväxtstrategi

Om oss

Som en av Europas största bilåterförsäljare erbjuder vi service, finansiering, försäkringar och dessutom försäljning av nya och begagnade bilar.

Läs mer här
Om oss