Per Avander summerar kvartalet som gick

Per Avander summerar kvartalet som gick

Högre resultat än föregående år trots Covid-19
- Starkt resultat i Serviceaffären
- Västeuropa delvis stängt
- Kostnads- och likviditetsfokus

Resultat för andra kvartalet

Vi rapporterar ett högre operativt rörelseresultat än föregående år, trots att verksamheten i Västeuropa på grund av Covid-19 restriktioner varit delvis stängd. Det operativa rörelseresultatet förbättrades med 29 Mkr till 335 Mkr och inkluderade en förlust för verksamheten i Västeuropa med -2 Mkr jämfört med en vinst på 25 Mkr föregående år. Det förbättrade resultatet var hänförligt till Serviceaffären vilken rapporterade ett operativt rörelseresultat som var 64 Mkr eller 29 procent högre och uppgick till 281 Mkr. Resultatet vid försäljning av nya och begagnade bilar var lägre jämfört med föregående år, hänförligt till färre levererade nya bilar respektive lägre bruttovinstmarginal för begagnade bilar. Orderingången för nya bilar var väsentligt lägre än föregående år. Orderstocken för nya bilar var däremot fortsatt hög och uppgick till 12 848 bilar, vilket var cirka 1 100 bilar högre än vid årsskiftet och knappt 1 300 bilar högre än föregående år. På grund av Covid-19 spridningen har fokus varit kostnadsbesparingar och likviditet, vilket resulterade i en låg kostnadsnivå tillsammans med en god likviditet vid andra kvartalets slut.

Omtanke om våra kunder, medarbetare och verksamheten

Covid-19 virusets spridning har präglat vår verksamhet under andra kvartalet. Vi har, så långt det varit möjligt, försökt bedriva normal verksamhet med en ambition om hög säkerhet för kunder och medarbetare. Vår verksamhet begränsades dock av Covid-19 restriktioner från myndigheterna, framför allt i Västeuropa där vår verksamhet stängdes helt eller delvis under sex veckor men även i Norge på grund av omfattande restriktioner, till exempel stängda skolor, restauranger etc. I Sverige påverkades verksamheten mindre då restriktioner för landet inte resulterade i nedstängning.

Vi har vidtagit åtgärder för att minska de finansiella effekterna från Covid-19 restriktionerna. Fokus har varit kostnadsbesparingar och likviditet och vi har till exempel infört rekryterings-, inköps- och resestopp samt sett över antalet medarbetare. Vid andra kvartalets utgång var vi cirka 300 medarbetare färre än vid utgången av första kvartalet. För att kunna erbjuda så många som möjligt av våra medarbetare fortsatt anställning har vi nyttjat de finansiella stödpaket för permittering som erbjuds och finansieras helt eller delvis av myndigheterna i våra verksamhetsländer. Under andra kvartalet var som flest cirka 750 personer permitterade, framför allt i Västeuropa och Norge och i mindre omfattning i Sverige. För verksamheterna i Västeuropa har vi genom permitteringar under andra kvartalet reducerat personalkostnaderna med 13 Mkr och för verksamheten i Norge med 9 Mkr. För verksamheten i Sverige har inte något stöd intäktsförts för genomförda permitteringar.

Jag är stolt över Bilias goda resultat för andra kvartalet, genererat genom vårt fokus på kunders och medarbetares säkerhet samt kostnadsbesparingar. Min förhoppning är att Covid-19 spridningen nu avtar med en normalisering av allas vår vardag och tillika Bilias verksamhet. Vi kan nu se tecken på viss återhämtning i efterfrågan på nya bilar i framför allt Norge och Västeuropa. Förutsättningarna kan dock ändras snabbt och vi arbetar med fokus på kostnader och likviditet för att vara väl förberedda för olika framtida scenarios.

Per Avander, VD och koncernchef

Läs mer om

Vår vision

Vår vision och värdegrund vägleder oss i hur vi bemöter våra kunder och kollegor

Läs mer här
Vår vision

Hållbarhet

Omtänksamhet om vår verksamhet, anställda, kunder och omvärlden.

Läs mer här
Hållbarhet

Bolagsstyrning

Hållbar, ansvarsfull och effektiv.

Läs mer här
Bolagsstyrning