Per Avander summerar kvartalet som gick

Per Avander summerar kvartalet som gick

Här kan du lyssna på den senaste kvartalspresentationen

Stabil Serviceaffär och god efterfrågan på begagnade bilar

Första kvartaletVårt operativa rörelseresultat för kvartalet uppgick till 333 Mkr med en marginal om 3,6 procent. Serviceaffärens resultat var stabilt och uppgick till 281 Mkr, vilket beaktat färre antal arbetsdagar var i nivå med föregående år. Bilaffären redovisade ett resultat på 76 Mkr varav försäljning av begagnade bilar stod för 69 Mkr. Orderingången var på en högre nivå jämfört med föregående år och orderstocken av nya bilar var, sett ur ett historiskt perspektiv, på en normal nivå. Det operativa kassaflödet förbättrades jämfört med föregående år och uppgick till 400 Mkr för kvartalet.

En verksamhet under omvandlingVår Serviceaffär är stabil över konjunkturcykler och utgjorde förra året 62 procent av vårt operativa rörelseresultat. Vi fokuserar på expansion av gemensamma servicetjänster för alla bilvarumärken inom vårt verksamhetsområde MobiliaCare i syfte att expandera och diversifiera vårt befintliga serviceutbud. Vi är lyhörda för vilka tjänster kunderna efterfrågar och nöjda kunder är ett hållbarhetsmål som vi arbetar med i alla delar av verksamheten.


Vi har diversifierat vår varumärkesportfölj och arbetar idag med nästan tjugo attraktiva bilvarumärken när det gäller service och försäljning av nya och begagnade person-, transport- och lastbilar. Vi diversifierar vår verksamhet genom en för oss ny roll som officiell importör i Sverige och Norge för Jaguar och Land Rovers varumärken Range Rover, Defender och Discovery. Genom etablering av en ny kompetens vill vi bli en möjlig partner vid framtida samarbeten. Den nya importörsverksamheten startades upp 2 april.

Noga utvalda nya familjemedlemmar


Vi har under kvartalet träffat avtal om att förvärva ytterligare en fullserviceverksamhet för Volkswagengruppens bilvarumärken, Bil AB Ove Olofsson med fem anläggningar i Stockholm. Förvärvet fördubblar vår marknads- andel inom Volkswagengruppen i Sverige och vi ser fram emot att vidareutveckla detta företag.


Vidare tillträdde vi vid årets början verksamheten i B MotorGroup Stockholm AB som kompletterar vår svenska återförsäljarverksamhet med Jaguar och Land Rovers bilvarumärken. Vi bedriver verksamheten i två anläggningar i Stockholm, där vi kommer att erbjuda kunderna högkvalitativ service och försäljning av nya och begagnade bilar.


Vi har under kvartalet expanderat vår verksamhet med XPENG i Sverige och Norge och fortsätter under andra kvartalet att öppna nya försäljningspunkter i våra befintliga anläggningar för att möta kundernas intresse.


Signaler på förbättrad konjunktur
Under kvartalet var privatpersoner fortsatt försiktiga med att köpa ny bil givet bl a den höga räntenivån. Efterfrågan på begagnade bilar var dock stabil och på en god nivå. Begagnatmarknaden är ett av våra fokusområden och vi jobbar aktivt med att stärka vårt utbud. Efterfrågan på servicetjänster var fortsatt stabil då våra kunder fortsatte att ta hand om sina bilar även i dessa tuffa tider.


Vi tror oss skönja vissa positiva signaler hos våra kunder utifrån lägre inflation och förväntade framtida räntesänkningar. Bilias orderingång av nya bilar har historiskt påverkats negativt tidigt i lågkonjunkturer, men också tidigt påverkats positivt när konjunkturen vänder.

Per Avander, VD och koncernchef

Läs mer om

Vår vision

Vår vision och värdegrund vägleder oss i hur vi bemöter våra kunder och kollegor

Läs mer här
Vår vision

Hållbarhet

Omtänksamhet om vår verksamhet, anställda, kunder och omvärlden.

Läs mer här
Hållbarhet

Bolagsstyrning

Hållbar, ansvarsfull och effektiv.

Läs mer här
Bolagsstyrning