Per Avander summerar kvartalet som gick

Per Avander summerar kvartalet som gick

Tillgång på bilar och tillväxt i Serviceaffären resulterade i ett starkt resultat för kvartalet

Fjärde kvartalet

Vårt operativa rörelseresultat för kvartalet uppgick till 574 Mkr med en marginal om 5,5 procent, ett högre resultat än föregående år trots avyttrade verksamheter.

Förbättrad tillgång på nya bilar och organisk tillväxt om 10 procent i Serviceaffären bidrog till ett starkt resultat. Resultatet för Bilaffären uppgick till 240 Mkr och för Serviceaffären till 368 Mkr. Orderstocken för nya bilar var fortsatt på en hög nivå om 26 325, drygt 5 500 bilar fler än föregående år justerat för avyttrade och förvärvade verksamheter. Vinst per aktie uppgick till 3,89 kronor.

Tiderna förändras, det gör vi också

Nöjda kunder, engagerade medarbetare och nya bilvarumärken

Fordonsbranschen befinner sig i förändring, med hållbarhet som en drivande faktor. Vi lanserade tidigare i år våra hållbarhetsmål där två av målen var kundnöjdhet och engagerade medarbetare.

Vi är övertygade att nöjda kunder är en viktig komponent i Bilias hållbara tillväxtstrategi för att vara en långsiktigt framgångsrik organisation. För 2022 var Bilias volymviktade kundnöjdhet 3,0 punkter högre än genomsnittet för respektive märke i sitt land vilket innebar att vi uppfyllde vårt mål.

Andel engagerade och stolta medarbetare är en viktig komponent i vår interna strategi för nöjda kunder. För 2022 var andelen engagerade och stolta medarbetare i vår medarbetarundersökning 15 procent högre jämfört
med benchmark vilket innebar att vi uppfyllde vårt mål Vår företagskultur baserar sig på stolta, omtänksamma och engagerade medarbetare och ledare, vilket vi ser som en förutsättning för att erbjuda en bättre upplevelse
för nöjda och trogna kunder.

Vi har under kvartalet utökat Biliafamiljen ytterligare och erbjuder nu 20 högkvalitativa bilvarumärken. Vi harunder kvartalet tillträtt Söderbergs Personbilar i Norrköping AB och erbjuder därmed försäljning och service av
Volkswagen, Audi, Skoda, Seat och Cupra personbilar samt Volkswagen transportbilar. Vi förstärkte också vårt existerande erbjudande inom BMW och MINI i Sverige genom tillträdet av M Bilar Group AB. Vi kommer i Sverige även att erbjuda försäljning av XPENG under första kvartalet 2023.
I januari 2023 tecknade vi avtal med Great Wall Motor om att vara importör och återförsäljare i Norge. Under första halvåret kommer Great Wall Motors elbilsmärke ORA att lanseras i Norge.

Förbättrad tillgång till nya bilar i sikte

Fortsatt osäkerhet i en marknad med möjligheter

Det råder fortfarande obalanser i leverantörskedjorna och brist på nya bilar vilket kommer leda till fortsatt långa leveranstider under 2023. Den förbättrade tillgången på bilar under fjärde kvartalet var framför allt relaterad till förändrade skatteregler i Sverige och Norge.

Det låga konsumentförtroendet på grund av hög inflation, höga räntor och höga energipriser har inneburit en lägre orderingång för nya bilar i våra verksamhetsländer. Efterfrågan på begagnade bilar var på en något lägre
men fortsatt god nivå jämfört med föregående år. Efterfrågan på servicetjänster har varit god och påverkades i låg utsträckning av det osäkra konjunkturläget.

Vi arbetar aktivt för att möta utmaningar i vår omvärld, vi vill fortsatt växa organiskt och genom förvärv för att stärka vår verksamhet och  kundupplevelsen för den mobila människan för att även i framtiden vara branschens bästa servicebolag.

Per Avander, VD och koncernchef

Läs mer om

Vår vision

Vår vision och värdegrund vägleder oss i hur vi bemöter våra kunder och kollegor

Läs mer här
Vår vision

Hållbarhet

Omtänksamhet om vår verksamhet, anställda, kunder och omvärlden.

Läs mer här
Hållbarhet

Bolagsstyrning

Hållbar, ansvarsfull och effektiv.

Läs mer här
Bolagsstyrning