Per Avander summerar kvartalet som gick

Per Avander summerar kvartalet som gick

Stabilt resultat beaktat avyttrade verksamheter och brist på bilar

Tredje kvartalet

Vårt operativa rörelseresultat för kvartalet uppgick till 334 Mkr med en marginal om 4,6 procent, ett stabilt resul­tat beaktat avyttringar av verksamheter samt brist på nya och begagnade bilar.

 

Serviceaffärens omsättning ökade organiskt med 4 procent och resultatet uppgick till 192 Mkr. Resultatet vid försäljning av begagnade bilar var fortsatt starkt och uppgick till 112 Mkr, vilket historiskt var en hög nivå . Orderstocken för nya bilar var återigen på rekordhög nivå om hela 29 429 bilar, drygt 12 000 bilar fler än föregående år. Vinst per aktie uppgick till 3,14 kronor och påverkades positivt av vinst efter skatt om cirka 80 Mkr vid försäljning av verksamhet under kvartalet.

Tiderna förändras, det gör vi också

Vi fortsätter vår satsning på vårt nya verksamhetsområde Mobility Care och förvärvade under kvartalet DäckAtt AB, som bedriver däck- och fälgförsäljning med tillhörande tjänster i Göteborg. Mobility Care är en del i vårt fokus på expansion av vår Serviceaffär och innefattar i dagsläget bland annat däck, reservdelsåtervinning, bilglas och skadeverkstäder.

 

Vi har under kvartalet utökat vårt servicenätverk för lastbilar i expansiva norra Sverige genom förvärv av Holmgrens Truck-Motor AB i Gällivare samt Hellgrens Last­vagnsservice AB och Skellefteå Bil lackering AB i Skellefteå. Dessa möjliggör en utveckling av vår lastbilsverksamhet för Mercedes-Benz och stärker upp vår Serviceaffär.

 

Vi är glada att i fjärde kvartalet få välkomna fem nya bilvarumärken till Biliafamiljen då vi har träffat avtal att förvärva Söderbergs Personbilar i Norrköping AB. Bolaget bedriver försäljning och serviceverksam het av Volkswagen, Audi, Skoda, Seat och Cupra personbilar samt Volkswagen transportbilar. Verksamheten bedrivs i sju anläggningar belägna i Norrköping och Nyköping och omsatte 2021 cirka 1 Mdkr.

 

Under fjärde kvartalet kommer vi även att få välkom­na M Bilar Group AB, en BMW och MINI återförsäljare, till Biliafamiljen. Verksamheten omsatte förra året 1,3 Mdkr och innefattar fem anläggningar i Västerås, Eskilstuna, Borlänge, Örebro och Mora.

 

Vår förvärvsstrategi är att hitta verksamheter som kompletterar och förstärker vår befintliga Service- och Bilaffär för att säkra vår hållbara affärsstrategi för framti­den, vilket förvärven under året aktivt bidrar till.

 

Vi har under kvartalet även avyttrat fyra anläggning­ar för Volvo och Renault. tre i Oslo och en i Uppsala.

Förbättrad tillgång till nya bilar i sikte

Den ekonomiska situationen med hög inflation, stigande räntor och höga energipriser kommer påverka vår verk­samhet framöver och vi vidtar nu sparåtgärder för att förbereda verksamheten inför den nya situationen. Positivt är att vi nu får signaler om högre leveranser av nya bilar under fjärde kvartalet vilket skulle innebära att delar av vår rekordhöga orderstock kan levereras till kund.

 

Samtidigt som vi aktivt arbetar för att möta utma­ningar i vår omvärld, stärker vi vår verksamhet och kundupplevelse för att även i framtiden kunna leverera hållbara, attraktiva och innovativa helhetslösningar för den mobila människan.

 

Trots tuffa förutsättningar har vi ur ett historisk perspektiv levererat ett stabilt resultat för kvartalet, det tredje högsta någonsin.

Per Avander, VD och koncernchef

Ladda ner

Läs mer om

Vår vision

Vår vision och värdegrund vägleder oss i hur vi bemöter våra kunder och kollegor

Läs mer här
Vår vision

Hållbarhet

Omtänksamhet om vår verksamhet, anställda, kunder och omvärlden.

Läs mer här
Hållbarhet

Bolagsstyrning

Hållbar, ansvarsfull och effektiv.

Läs mer här
Bolagsstyrning