Investera i Bilia

Fem goda skäl att investera i oss

Investera i Bilia

1. Historiskt bra avkastning

Vårt mål år att minst 50 procent av vinst per aktie ska delas ut till aktieägarna. De senaste 10 åren har utdelningen legat över den nivån.

2. Marknadsledare med stark affärsmodell

Långt framme i den teknologiska utvecklingen

Som Nordens största auktoriserade bilåterförsäljare har vi nära samarbeten med generalagenter som ligger långt framme i den teknologiska utvecklingen och inom miljöområdet.

Helhetserbjudande

Vårt helhetserbjudandet skapar lojala kunder under hela bilens livscykel. Försäljningen av nya och begagnade bilar driver försäljningen inom service så som finansiering, försäkring, serviceabonnemang, däckförvaring. 

Varumärkesspecifik expertis

På en marknad där bilarna blir alltmer tekniskt avancerade och ny teknik allt snabbrörligare ökar de tekniska kraven på service och med stor sannolikhet efterfrågan på vår varumärkesspecifika expertis.

3. Bra riskspridning

Vårt helhetserbjudande som inkluderar nya och begagnade bilar och service ger bra riskspridning vid svängningar i konjunkturen. Dessutom investerar vi i de egna verksamheterna inom begagagnade bilar som är oberoende av bilmärke och vår egen serviceverksamhet som däckhotell, glasreparationer och bildemontering.

Service och drivmedel

Service och drivmedelsaffären påverkas mindre än nybilsförsäljningen av förändringar i konjunkturen eftersom bilar kräver service, reparationer och bränsle oavsett konjunkturläge. Antalet serviceabonnemang har ökat med 20 procent årligen de senaste åtta åren.

Begagnade bilar och nya

Den konjunkturkänsliga nybilsförsäljningen stöttas av att försäljningen av begagnade bilar tenderar att stärkas när försäljningen av nya bilar viker. 2019 gick vår försäljning av begagnade bilar om nybilsförsäljningen för första gången. 

Egna verksamheter

Den egna begagnatbilsaffären är oberoende av bilmärke och inkluderar  även serviceabonnemang. I den egna serviceverksamheten ingår däckhotell, glasreparationer och bildemontering. Idag förvarar vi 387 000 däck och har som mål att nå 600 000.  

4. Tydlig strategi för att skapa tillväxt

De senaste tio åren har omsättningen för koncernen mer än fördubblats och antalet anställda ökat med närmare 50 procent. Vi har förvärvat 26 bolag sedan 2012 vilket har inneburit en expansion inom såväl nya länder, nya bilvarumärken som nya verksamheter.

Koncernen har som mål att fortsätta växa mellan 5-10 procent årligen, med en rörelsemarginal på minst 2,5 procent över en konjunkturcykel.

Vår tillväxtstrategi omfattar:

  • Expansion på nya geografiska marknader med befintliga bilmärken.
  • Förvärv av nya verksamheter inom bland annat serviceverkstäder, glasreparationer och bildemontering.
  • Organisk tillväxt i försäljningen av begagnade bilar och i serviceaffären genom att utveckla nya tjänster inom till exempel däckhotell.

toyota_kundmote_bil_1J3B9568_low.jpg

5. Stark finansiell position och ägarstruktur

Vi har en stabil ägarstruktur där de 15 största aktieägarna äger cirka 50 procent av aktierna. Se våra aktieägare samt fördelning här

Vi har en god finansiell position, där skuldsättningen i relation till intäkterna har ökat sedan 2014 men under målet om 2.0 gånger med god marginal.

 

Nettolåneskuld

I relation till EBITDA, exklusive IFRS 16, 0,2 gånger (mål ej över 2,0).

Läs mer om

Vår vision

Vår vision och värdegrund vägleder oss i hur vi bemöter våra kunder och kollegor

Läs mer här
Vår vision

Hållbarhet

Omtänksamhet om vår verksamhet, anställda, kunder och omvärlden.

Läs mer här
Hållbarhet

Bolagsstyrning

Hållbar, ansvarsfull och effektiv.

Läs mer här
Bolagsstyrning