Investera i Bilia

fem anledningar att investera i oss

Investera i Bilia

1. Cirkulär affärsmodell för hållbara erbjudanden

Bilias affärsmodell är att vara en helhetsleverantör som erbjuder allt en bilägare behöver under bilens hela livscykel. Utveckling av tjänster sker kontinuerligt baserat på kundernas behov och önskemål där vi erbjuder en möjlighet att göra val som minskar klimat och miljöpåverkan.

2. Sömlös kundupplevelse och god tillgänglighet

Bilias verksamhet bedrivs främst via cirka 160 anläggningar vilka supporteras med ett digitalt erbjudande som förenklar och förbättrar vår kontakt med och service till kunderna. Antalet kundbesök är dub­belt så många på vår webbplats som i våra bilhallar och totalt rör det sig om 8 miljoner besök per år bara i Sverige.

3. Starka samarbetspartners

Bilia arbetar långsiktigt med utvalda samarbetspartners som bidrar med konkurrenskraftiga produkter och tjänster i Bilias utbud till kun­derna. Genom fortsatta förvärv utökar vi antalet samarbetspartners och tjänster för Biliafamiljen.

4. Stolta medarbetare och engagerade ledare

Vår företagskultur baserar sig på stolta, omtänksamma och engage­rade medarbetare och ledare, vilket vi ser som en förutsättning för att erbjuda en bättre upplevelse för att få nöjda och trogna kunder. För 2022 var andelen engagerade och stolta medarbetare 15 pro­centenheter högre jämfört med benchmark.

5. Stark finansiell ställning

Bilia har en stabil och stark finansiell ställning och strävar efter att långsiktigt vara ett aktieägarvänligt företag. Under 2022 har beslutfattats om kvartalsvis utdelning om 8 kronor per aktie till aktieägarna samt återköp av egna aktier med 525 Mkr genomförts. Styrelsens förslag till årsstämman 2023 är en ordinarie utdelning om 8:80 kronor per aktie, att utdelas vid fyra tillfällen om 2:20 kronor per aktie.

Läs mer om

Vår vision

Vår vision och värdegrund vägleder oss i hur vi bemöter våra kunder och kollegor

Läs mer här
Vår vision

Hållbarhet

Omtänksamhet om vår verksamhet, anställda, kunder och omvärlden.

Läs mer här
Hållbarhet

Bolagsstyrning

Hållbar, ansvarsfull och effektiv.

Läs mer här
Bolagsstyrning