Investera i Bilia

fem anledningar att investera i oss

Investera i Bilia

1. Cirkulär affärsmodell för hållbara erbjudanden

Bilias affärsmodell är att vara en helhetsleverantör som erbjuder allt en bilägare behöver under bilens livscykel. Utveckling av tjänster sker kontinuerligt baserat på kundernas behov och önskemål där vi erbjuder en möjlighet att göra val som minskar klimat och miljöpåverkan.

2. Sömlös kundupplevelse och god tillgänglighet

Bilias verksamhet bedrivs främst via cirka 160 anläggningar vilka supporteras med ett digitalt erbjudande som förenklar och förbättrar vår kontakt med och service till kunderna. Antalet kundbesök är dubbelt så många på vår webbplatser som i våra bilhallar och totalt rör det sig om över 10 miljoner besök per år.

3. Starka samarbetspartners

Bilia arbetar långsiktigt med utvalda samarbetspartners som bidrar med konkurrenskraftiga produkter och tjänster i Bilias utbud till kun­derna. Genom fortsatta förvärv utökar vi antalet samarbetspartners och tjänster för Biliafamiljen.

4. Stolta medarbetare och engagerade ledare

Vår företagskultur baserar sig på stolta, omtänksamma och engagerade medarbetare och ledare, vilket vi ser som en förutsättning för att erbjuda en bättre upplevelse för att få nöjda och trogna kunder. Employee Net Promoter Score (eNPS) är ett mått på andelen ambassadörer minus andelen kritiker. Under 2023 var Bilias eNPS 26 jämfört med benchmark 13 och branschen 9. 

5. Stark finansiell ställning

Bilia har en stabil och stark finansiell ställning och har ett finansiellt mål att dela ut minst 50 procent av vinst per aktie. Under 2023 har beslut fattats om kvartalsvis utdelning om totalt 8:80 kronor per aktie till aktieägarna. Styrelsens förslag till årsstämman 2024 är en ordinarie utdelning om 6:60 kronor per aktie, att utdelas vid fyra tillfällen.

Investera i Bilia

Läs mer om

Vår vision

Vår vision och värdegrund vägleder oss i hur vi bemöter våra kunder och kollegor

Läs mer här
Vår vision

Hållbarhet

Omtänksamhet om vår verksamhet, anställda, kunder och omvärlden.

Läs mer här
Hållbarhet

Bolagsstyrning

Hållbar, ansvarsfull och effektiv.

Läs mer här
Bolagsstyrning