Vision och värdegrund

Vision och värdegrund

Vi strävar efter ständig utveckling, att bli lite bättre för varje dag, oavsett roll och arbetsuppgifter. Genom att arbeta målmedvetet med stöd i vision, värdegrund och kundlöfte skapas en positiv spiral där vi kan överträffa förväntningar och ge såväl kunder som kollegor en bättre upplevelse.

Vision

Branschens bästa servicebolag – genom omtänksamhet om kunder, kollegor och världen vi lever i.

Bilia ska med omtänksamhet och stolthet skapa en hållbar affär genom att erbjuda attraktiva och innovativa helhetslösningar för den mobila människan.

Kultur och värdegrund

Engagemang, Kompetens, Äkta, Respekt.

Bilias kultur och värdegrund är styrande för attityd och bemötande. På Bilia är vi engagerade i mötet med kunder, med varandra och med leverantörer. Kompetens visar vi genom att nyttja vår expertis och hitta lösningar och förslag med kundens bästa för ögonen. Att vara äkta och visa respekt för varandra skapar förtroende för Bilia och våra medarbetare.

Kundlöfte

En bättre upplevelse.

Genom målstyrning, uppföljning och kvalitetsprocesser arbetar vi målmedvetet med att bli lite bättre varje dag. Målbilden är att skapa en upplevelse som överträffar kundens förväntningar och ger ett mervärde som särskiljer Bilia från konkurrenterna. 

Läs mer om

Varumärken och marknader

Vi har många attraktiva varumärken i fyra länder

Läs mer här
Varumärken och marknader

Bli en del av Bilia

Är du nyfiken på hur det är att arbeta hos oss?

Läs mer
Bli en del av Bilia

Investera i Bilia

Fem goda skäl att investera i Bilia

Läs mer här
Investera i Bilia