Tjänster som förenklar bilägandet

Tjänster som förenklar bilägandet

I Serviceaffären ingår tjänster och koncept för att förenkla bilägandet under bilens livscykel. Dessa omfattar service och reparation av bilar, reservdelar, däckförvaring, däckförsäljning, fälgrenovering, glasbyte och glasreparation, bildemontering, butiksförsäljning och e-handel.

De senaste årens höga nybilsförsäljning har skapat ett stort bilbestånd med en hög och stabil efterfrågan på service som påverkas i låg grad av konjunktursvängningar. 

Omvärld och marknad

Serviceaffärens tjänster och koncept följer bilen och dess ägare under bilens livscykel. Det är en verksamhet där efterfrågan på våra tjänster är förhållandevis opåverkad av förändringar i den ekonomiska konjunkturen. Även i tider av ekonomisk osäkerhet fortsätter våra kunder att ta hand om sina bilar.

De senaste tio årens höga nybilsförsäljning har skapat ett stort och stabilt bilbestånd med en hög efterfrågan på service. Den snabba teknologiska utvecklingen av dagens bilar innebär att behovet av service är högt och kräver en hög teknologisk kunskap. Vid reparationer av bilar blir det idag ofta mer omfattande reparationsinsatser givet den ökande andelen elektronik i bilarna under de senaste tio åren.

De bilar som historiskt varit kunder i vår Serviceaffär har varit mellan 0 och 6 år gamla och utgjorts av de bilvarumärken som vi var auktoriserade för avseende försäljning av nya bilar. Genom vår strategiska satsning på begagnade bilar av alla bilvarumärken äldre än 6 år har vi sedan några år även tillgång till en väsentligt större marknad av bilar som kunder till vår Serviceaffär. Bilarna vi tar hand om i vår Serviceaffär utgörs till övervägande del av bilar som drivs med fossila bränslen. Andelen elbilar i bilbeståndet ökar i takt med att kunder väljer en fossilfri bilmodell men andelen uppgår idag fortfarande till en mindre andel. I Sverige var under 2023 cirka 6 procent av antalet bilar i bilbeståndet elbilar och i Norge var motsvarande siffra 24 procent. Det ökande antalet elbilar i vår Serviceaffär innebär krav på ny kompetens hos våra medarbetare och ny utrustning i våra anläggningar. Vi ser fortlöpande till att våra medarbetare är utbildade och våra anläggningar är uppdaterade för att hantera den nya teknologin på bästa sätt. Framöver kommer ytterligare utbildningsinsatser och uppgraderingar av utrustning och verkstäder att krävas vilket förväntas resultera i en konsolidering av antalet aktörer på marknaden. Bilia vill vara del av den framtida konsolideringen av marknaden. 

Andel av Bilias totala omsättning och resultat 2023

22%

Andel av nettoomsättning

62%

Andel operativa rörelseresultat

I affärsområdet ingår:

  • Servicecenter

  • Skadecenter

  • Reservdelar

  • Butiker och e-handel

  • Däckcenter

  • Glascenter

  • Servicetjänster

  • Bildemontering

Bilia One stop shop

Läs mer om

Mål & strategi

Här kan du läsa om hur vi skapar värde för våra kunder, våra mål och hur vi planerar att växa framöver.

Läs mer här
Mål & strategi

Tillväxtstrategi

Total årlig tillväxt högre än 5 procent under en konjunkturcykel.

Läs mer här
Tillväxtstrategi

Om oss

Som en av Europas största helhetsleverantörer för allt som rör bilägandet erbjuder vi service, finansiering, försäkringar och dessutom försäljning av nya och begagnade bilar.

Läs mer här
Om oss