Tjänster som förenklar bilägandet

Tjänster som förenklar bilägandet

I Serviceaffären ingår tjänster och koncept för att förenkla bilägandet för kunderna. Det omfattar verkstadstjänster, reservdelar, däckförvaring, bildemontering, butiksförsäljning och e-handel. 2020 utgjorde Serviceaffären 73 procent av koncernens rörelseresultat.

Sedan 2012 har omsättningen ökat med cirka 80 procent medan resultatet har ökat med nästan 250 procent. Marginalen har nästan fördubblats från 7 till 13 procent. 

kundmote_1920x628.jpg

Omvärld och marknad

Till följd av de senaste årens höga nybilsförsäljning växer det totala bilbeståndet och därmed även efterfrågan på service. Under 2020 ökade den underliggande omsättningen för koncernen med cirka 2 procent jämfört med föregående år, för Norge ökade den med cirka 15 procent, för Sverige var den oförändrad och för Västeuropa minskade den med 25 procent.

Verksamheterna i Västeuropa har delvis varit nedstängda på grund av Covid-19 restriktioner vilket förklarar den negativa justerade omsättningen. Serviceabonnemang förenklarbilägandet för kunden och ger Bilia återkommande möten med kunderna.

Antalet serviceabonnemang uppgick till 120 000, en ökning med 5 procent jämfört med föregående år. Antalet serviceabonnemang som säljs till begagnade bilar har ökat som ett resultat av den nya strategiska satsningen på försäljning av begagnade bilar av alla bilvarumärken under namnet Netbil Begagnat (namnändrat till Bilia Outlet). Målet är att ha 130 000 serviceabonnemang inom ett år.

Däckhotellsabonnemangen uppgick till 387 000, en ökning med 11 procent jämfört med föregående år. Det långsiktiga målet är 600 000 förvarade hjul.

Andel av Bilias totala omsättning och resultat 2020

23%

Andel av nettoomsättning

73%

Andel operativa rörelseresultat

I affärsområdet ingår:

  • Servicecenter

  • Skadecenter

  • Reservdelar

  • Butiker och e-handel

  • Däckcenter

  • Glascenter

  • Servicetjänster

  • Bildemontering

Våra varumärken:

volvo_logo_svart_350x350.png

renault_logo_350x350.png

alpine_logo_350x350.png

bmw_logo_350x350.png

mini_logo_350x350.png

toyota_logo_svart_350x350.png

lexus_logo_350x350.png

Porsche logo

mercedes_logo_350x350.png

Läs mer om

Mål & strategi

Här kan du läsa om hur vi skapar värde för våra kunder, våra mål och hur vi planerar att växa framöver.

Läs mer här
Mål & strategi

Tillväxtstrategi

Vårt mål är att växa med mellan 5–10 procent per år.

Läs mer här
Tillväxtstrategi

Om oss

Som en av Europas största bilåterförsäljare erbjuder vi service, finansiering, försäkringar och dessutom försäljning av nya och begagnade bilar.

Läs mer här
Om oss