Tjänster som förenklar bilägandet

Tjänster som förenklar bilägandet

I Serviceaffären ingår tjänster och koncept för att förenkla bilägandet för kunderna. Det omfattar verkstadstjänster, reservdelar, däckförvaring, bildemontering, butiksförsäljning och e-handel. 2019 utgjorde Serviceaffären 76 procent av koncernens rörelseresultat.

Sedan 2012 har omsättningen ökat med cirka 80 procent medan resultatet har ökat med nästan 250 procent. Marginalen har nästan fördubblats från 7 till 13 procent. Under 2019 ökade service abonnemangen med 8 procent och antalet förvarade däck med 12 procent.

bmw_verkstad_1920x628.jpg

Omvärld och marknad

Efterfrågan på service har ökat kraftigt, vilket beror på att det totala antalet fordon i bilbeståndet har ökat till följd av de senaste årens höga nybilsförsäljning. Det är brist på mekaniker och fordonstekniker. Det beror dels på att bilarna har blivit fler samtidigt som det pågår en omställning av fordonsparken från traditionella drivmedel till mer miljövänliga alternativ. Detta ihop med den snabba tekniska utvecklingen kräver en alltmer kvalificerad utbildning.

Fordonsbranschen idag har ett stort behov av fler fordonstekniker med specialisering inom ny teknik och nya drivmedel. Bilia gör omfattande årliga satsningar på utbildning tillsammans med generalagenter just för att säkerställa att vi har tillgång till den senaste kompetensen.

En långsiktig utmaning är att elbilar kan komma att ha lägre serviceomsättning än bilar som drivs med fossila bränslen. Andelen sålda elbilar förväntas öka framöver, förutsatt förmånliga skattesystem.

Elbilar utgör idag endast cirka 1 procent av bilbeståndet i Sverige och cirka 6 procent i Norge varför effekten på Bilias Serviceaffär förväntas vara begränsad under de närmaste åren. Bilia kommer att anpassa sin framtida verksamhet kontinuerligt för eventuella förändringar relaterat till elbilar.

Andel av Bilias totala omsättning och resultat 2019

24%

Andel av nettoomsättning

76%

Andel operativa rörelseresultat

I affärsområdet ingår:

  • Servicecenter

  • Skadecenter

  • Reservdelar

  • Butiker och e-handel

  • Däckcenter

  • Glascenter

  • Servicetjänster

  • Bildemontering

Våra varumärken:

volvo_logo_svart_350x350.png

renault_logo_350x350.png

dacia_logo_350x350.png

alpine_logo_350x350.png

bmw_logo_350x350.png

mini_logo_350x350.png

toyota_logo_svart_350x350.png

lexus_logo_350x350.png

Läs mer om

Mål & strategi

Här kan du läsa om hur vi skapar värde för våra kunder, våra mål och hur vi planerar att växa framöver.

Läs mer här
Mål & strategi

Tillväxtstrategi

Vårt mål är att växa med mellan 5–10 procent per år.

Läs mer här
Tillväxtstrategi

Om oss

Som en av Europas största bilåterförsäljare erbjuder vi service, finansiering, försäkringar och dessutom försäljning av nya och begagnade bilar.

Läs mer här
Om oss