Tjänster som förenklar bilägandet

Tjänster som förenklar bilägandet

I Serviceaffären ingår tjänster och koncept för att förenkla bilägandet under bilens livscykel. Dessa omfattar verkstadstjänster, reservdelar, däckförvaring, bildemontering, butiksförsäljning och e-handel. 

De senaste årens höga nybilsförsäljning har skapat ett stort bilbestånd som innebär en hög efterfrågan på service. Under 2021 har nyförvärvade verksamheter bidragit till en större Serviceaffär för Bilia.

Omvärld och marknad

Under 2021 ökade omsättningen för koncernen med 12 procent jämfört med föregående år varav Norge ökade med 17 procent och Sverige med 13 procent. Serviceabonnemang förenklar bilägandet för kunden och ger Bilia återkommande möten med kunderna. Antalet serviceabonnemang uppgick till 125 000, en ökning med 5 000 jämfört med föregående år. Antalet serviceabonnemang som säljs till begagnade bilar har ökat genom den strategiska satsningen på försäljning av begagnade bilar via Bilia Outlet i Sverige och Norge. Målet är att ha 130 000 serviceabonnemang. 

Antal förvarade hjul uppgick till 406 000, en ökning med 19 000 jämfört med föregående år. Det långsiktiga målet är 600 000 förvarade hjul.

Andel av Bilias totala omsättning och resultat 2021

22%

Andel av nettoomsättning

60%

Andel operativa rörelseresultat

I affärsområdet ingår:

  • Servicecenter

  • Skadecenter

  • Reservdelar

  • Butiker och e-handel

  • Däckcenter

  • Glascenter

  • Servicetjänster

  • Bildemontering

Våra varumärken:

volvo_logo_svart_350x350.png

renault_logo_350x350.png

alpine_logo_350x350.png

bmw_logo_350x350.png

mini_logo_350x350.png

toyota_logo_svart_350x350.png

lexus_logo_350x350.png

Porsche logo

mercedes_logo_350x350.png

jaguar_logo_350x350.png

Audi

Cupra

Skoda

Seat

Volkswagen

Läs mer om

Mål & strategi

Här kan du läsa om hur vi skapar värde för våra kunder, våra mål och hur vi planerar att växa framöver.

Läs mer här
Mål & strategi

Tillväxtstrategi

Total årlig tillväxt högre än 5 procent under en konjunkturcykel.

Läs mer här
Tillväxtstrategi

Om oss

Som en av Europas största bilåterförsäljare erbjuder vi service, finansiering, försäkringar och dessutom försäljning av nya och begagnade bilar.

Läs mer här
Om oss