Tjänster som förenklar bilägandet

Tjänster som förenklar bilägandet

I Serviceaffären ingår tjänster och koncept för att förenkla bilägandet under bilens livscykel. Dessa omfattar verkstadstjänster, reservdelar, däckförvaring, däck­försäljning, fälgrenovering, bildemontering, butiksförsäljning och e-­handel.

De senaste årens höga nybilsförsäljning har skapat ett stort bilbestånd med en hög och stabil efterfrågan på service som påverkas i låg grad av konjunktursvängningar. 

Omvärld och marknad

Under 2022 har nyförvärvade verksamheter bidragit till en större Serviceaffär men samtidigt har avyttrade Volvoverksamheter i Sverige och Norge minskat vår Serviceaffär. Justerat för förvärvade och avyttrade verksamheter ökade omsättningen för koncernen organiskt med 3 procent jämfört med föregående år, främst i Sverige som ökade med 4 procent.

Serviceabonnemang förenklar bil ägandet för kunden och ger Bilia en långsiktig relation med kunderna. Antalet service­abonnemang uppgick till 106 000. Antalet serviceabonnemang som säljs till begagnade bilar har ökat genom den strategiska satsningen på försäljning av begagnade bilar via Bilia Outlet i Sverige och Norge. Målet är att nå 130 000 serviceabonnemang.

Antal förvarade hjul uppgick till 393 000. Det långsiktiga målet är 1 000 000 förvarade hjul.

Andel av Bilias totala omsättning och resultat 2022

22%

Andel av nettoomsättning

58%

Andel operativa rörelseresultat

I affärsområdet ingår:

  • Servicecenter

  • Skadecenter

  • Reservdelar

  • Butiker och e-handel

  • Däckcenter

  • Glascenter

  • Servicetjänster

  • Bildemontering

Våra varumärken:

volvo_logo_svart_350x350.png

bmw_logo_350x350.png

mini_logo_350x350.png

toyota_logo_svart_350x350.png

lexus_logo_350x350.png

mercedes_logo_350x350.png

Porsche logo

Volkswagen

Audi

Skoda

Seat

Cupra

jaguar_logo_350x350.png

Läs mer om

Mål & strategi

Här kan du läsa om hur vi skapar värde för våra kunder, våra mål och hur vi planerar att växa framöver.

Läs mer här
Mål & strategi

Tillväxtstrategi

Total årlig tillväxt högre än 5 procent under en konjunkturcykel.

Läs mer här
Tillväxtstrategi

Om oss

Som en av Europas största helhetsleverantörer för allt som rör bilägandet erbjuder vi service, finansiering, försäkringar och dessutom försäljning av nya och begagnade bilar.

Läs mer här
Om oss