Tillväxtstrategi

Vårt mål är att växa genom förvärv och genom organisk tillväxt.

Tillväxtstrategi

Vårt mål är att växa med mer än 5 procent under en konjunkturcykel. Det gör vi dels genom att förvärva bolag och dels genom organisk tillväxt. Under de senaste nio åren har Bilia förvärvat 33 bolag vilket har inneburit en expansion inom såväl nya länder, nya bilvarumärken och nya serviceverksamheter.

Från 2012 till 2021 har omsättningen dubblerats från 17,7 Mkr till 35,5 Mkr och antalet anställda ökat med drygt 55 procent.

Tillväxt

Vårt mål är att växa med mer än 5% under en konjunkturcykel.

10 %

Ökning från 2012 till 2020

Tillväxt genom förvärv

Vårt mål är att fortsätta växa med befintliga bilvarumärken och vi ser möjligheter till fler förvärv i Sverige, Norge och övriga Europa.

Vi har även som mål att växa inom Serviceaffären genom att förvärva nya verksamhetsområden. Som ett led i satsningen förvärvades däckhotellsleverantören En Bättre Däckaffär Scandinavia AB under 2019 och 2021 har vi tagit nästa steg genom förvärvet av City Däck Öresund AB i Sverige samt förvärvet av Felgteknikk AS i Norge. Under 2020 förvärvades även Jönköpings Bildemontering AB och ECRIS AB vilka tillsammans var ett viktigt tillskott till Bilias hållbarhetssatsning.

Organisk tillväxt

Vår strategiska satsning på begagnade bilar består av två olika försäljningskanaler, nätauktioner och bilhallar. Från 2018 till 2021 har Bilia öppnat tio nya anläggningar som ett led i den strategiska satsningen på försäljning av begagnade bilar, äldre än tre år av alla bilvarumärken, under namnet Bilia Outlet i Sverige och Norge.

Vår hantering och förvaring av däck förväntas växa organiskt under kommande år, och målet att öka antalet förvarade däck från cirka 400 000 till runt 600 000. 

Läs vidare

Mål & strategi

Här kan du läsa om hur vi skapar värde för våra kunder, våra mål och hur vi planerar att växa framöver.

Läs mer här
Mål & strategi

Trender i branschen

Hur och var kommer vi att köpa bil framöver? Hur ser framtidens bilägande ut? Det är några av de frågor vi diskuterar här.

Läs mer här
Trender i branschen

Vårt erbjudande

Biliakoncernen är indelad i tre affärsområden, Service, Bilar och Drivmedel. Vi finns på fyra marknader med tjugo starka varumärken.

Läs mer här
Vårt erbjudande