Tillväxtstrategi

Vårt mål är att växa genom förvärv och genom organisk tillväxt.

Tillväxtstrategi

Ett av våra finansiella mål är att växa mer än 5 procent under en konjunkturcykel. Det gör vi genom att växa organiskt och genom förvärv. Från 2012 till 2023 har omsättningen mer än dubblerats från 17,7 Mdkr till 38,5 Mdkr och antalet anställda ökat med knappt 50 procent.

Tillväxt genom förvärv

Utifrån den pågående konsolideringen i branschen ser vi goda möjligheter att skapa fortsatt tillväxt genom framtida förvärv i för oss strategiskt viktiga områden. Vi vill fortsätta växa framför allt med befintliga bilvarumärken men är också öppna för ytterligare tillskott till vår bilvarumärkesportfölj. Vi vill förvärva i Sverige, Norge, Luxemburg och Belgien men kan även vara intresserade av andra länder i Europa. Vi har även som mål att växa Serviceaffären genom förvärv inom nya verksamhetsområden.

Organisk tillväxt

Fordonsbranschen präglas av förändring där hållbarhet är en drivande faktor. Vi jobbar kontinuerligt med att utveckla och förbättra vår affär för att möta dagens krav på hållbarhet och tjänster. Vårt aktiva jobb med att förbättra och utveckla affären säkerställer även att vi på bästa sätt bibehåller lönsamhet. Vi fortsätter arbeta med vårt verksamhetsområde MobiliaCare som fokuserar på produkter och tjänster som är gemensamma för alla bilvarumärken. MobiliaCare innefattar i dagsläget bilglas, reservdelsåtervinning, bildemontering, begagnade bilar, plåt och lack, däck, däckhotell och fälgrenovering.

Vi vill öka andelen begagnade reservdelar från våra bildemonteringar till våra skadeverkstäder för att bidra till ett mer hållbart nyttjande av bilen under dess livscykel. I takt med ökat fokus på cirkuläritet i samhället kommer efterfrågan på begagnade reservdelar att bli allt större. MobiliaCare handlar om att reparera och därmed bibehålla istället för att köpa nytt.

Vi vill fortsatt växa vår försäljning av begagnade bilar via Bilia Outlet i Sverige och Norge. Här ser vi möjlighet till ytterligare försäljning av tjänster som behövs för bilägandet av äldre begagnade bilar av alla varumärken. 

Läs vidare

Mål & strategi

Här kan du läsa om hur vi skapar värde för våra kunder, våra mål och hur vi planerar att växa framöver.

Läs mer här
Mål & strategi

Trender i branschen

Hur och var kommer vi att köpa bil framöver? Hur ser framtidens bilägande ut? Det är några av de frågor vi diskuterar här.

Läs mer här
Trender i branschen

Vårt erbjudande

Biliakoncernen är indelad i tre affärsområden, Service, Bilar och Drivmedel. Vi finns på fyra marknader med många starka varumärken.

Läs mer här
Vårt erbjudande