Tillväxtstrategi

Vårt mål är att växa genom förvärv och genom organisk tillväxt.

Tillväxtstrategi

Vårt mål är att växa med mer än 5 procent under en konjunkturcykel. Det gör vi dels genom att växa organiskt och dels genom förvärv. Under de senaste tio åren har Bilia genomfört ett 40-tal förvärv vilket har inneburit en expansion inom såväl nya länder, nya bilvarumärken och nya service verksamheter.

Från 2012 till 2022 har omsättningen dubblerats från 17,7 Mdkr till 35,3 Mdkr och antalet anställda ökat med knappt 50 procent.

Tillväxt

Vårt mål är att växa med mer än 5% under en konjunkturcykel.

10 %

Ökning från 2012 till 2022

Tillväxt genom förvärv

Utifrån den pågående konsolideringen i branschen ser vi goda möjligheter att skapa fortsatt tillväxt genom framtida förvärv i för oss strategiskt viktiga områden. Vi vill fortsätta växa framför allt med befintliga bilvarumärken men är också öppna för ytterligare tillskott till vår bilvarumärkesportfölj. Vi vill förvärva i Sverige, Norge, Luxemburg och Belgien men kan även vara intresserade av andra länder i Europa. Vi har även som mål att växa Serviceaffären genom förvärv inom nya verksamhetsområden.

Organisk tillväxt

Som ett led i vårt arbete med att ta fram nya hållbara tjänster för att uppfylla våra kunders behov etablerades under 2022 vårt nya verksamhetsområde Mobility Care som fokuserar på produkter och tjänster som är gemensamma för alla bilvarumärken. Mobility Care innefattar i dagsläget bilglas, reservdelsåtervinning, bildemontering, begagnade bilar, plåt och lack, däck, däckhotell och fälgrenovering. Mobility Care handlar om att reparera och därmed bibehålla istället för att köpa nytt.


Vi vill fortsatt växa vår försäljning av begagnade bilar via Bilia Outlet i Sverige och Norge. Vi har nu nio anläggningar där vi säljer begagnade bilar, äldre än tre år, av alla bilvarumärken och har möjlighet till försäljning av tjänster som behövs för bilägandet.

Läs vidare

Mål & strategi

Här kan du läsa om hur vi skapar värde för våra kunder, våra mål och hur vi planerar att växa framöver.

Läs mer här
Mål & strategi

Trender i branschen

Hur och var kommer vi att köpa bil framöver? Hur ser framtidens bilägande ut? Det är några av de frågor vi diskuterar här.

Läs mer här
Trender i branschen

Vårt erbjudande

Biliakoncernen är indelad i tre affärsområden, Service, Bilar och Drivmedel. Vi finns på fyra marknader med 17 starka varumärken.

Läs mer här
Vårt erbjudande