Tillväxtstrategi

Vårt mål är att växa genom förvärv och genom organisk tillväxt.

Tillväxtstrategi

Vårt mål är att växa med mellan 5–10 procent per år. Det gör vi dels genom att förvärva bolag och dels genom organisk tillväxt. Under de senaste åtta åren har vi förvärvat 26 bolag, vilket har inneburit en expansion inom såväl nya länder, nya bilvarumärken som nya verksamheter.

Från 2009 till 2019 har omsättningen för koncernen mer än fördubblats och antalet anställda ökat med närmare 50 procent. Flera av de senaste årens förvärv har skett i Belgien, Luxemburg och Tyskland vilket inneburit att vi tagit steget in i nya länder tillsammans med bilvarumärkena BMW och MINI.

Tillväxt

Vårt mål är att öka i tillväxt 5-10% per år.

10 %

Ökning från 2012 till 2019

Tillväxt genom förvärv

Vårt mål är att fortsätta växa med befintliga bilvarumärken, då främst Volvo, BMW och MINI ,Toyota och Lexus. Vi ser möjligheter till fler förvärv i Sverige, Norge och övriga Europa. När det gäller framtida förvärv i övriga Europa har vi främst fokus på Luxemburg, Belgien, Polen, Baltikum och Schweiz.

Vi har även som mål att växa inom Serviceaffären genom att förvärva nya verksamhetsområden. Som ett led i satsningen förvärvades däckhotellsleverantören En Bättre Däckaffär Scandinavia AB under 2019. 

Organisk tillväxt

Vår strategiska satsning på begagnade bilar består av två olika försäljningskanaler, nätauktioner och bilhallar. Under 2019 startade vi tre nya anläggningar under namnen Netbil Begagnat och Bilia Outlet. Totalt har vi fem anläggningar i Sverige och Norge som planeras växa till sju de närmaste åren.

Vår hantering och förvaring av däck förväntas växa organiskt under kommande år, och målet att fördubbla antalet förvarade däck från cirka 300 000 till runt 600 000.

Läs vidare

Mål & strategi

Här kan du läsa om hur vi skapar värde för våra kunder, våra mål och hur vi planerar att växa framöver.

Läs mer här
Mål & strategi

Trender i branschen

Hur och var kommer vi att köpa bil framöver? Hur ser framtidens bilägande ut? Det är några av de frågor vi diskuterar här.

Läs mer här
Trender i branschen

Vårt erbjudande

Biliakoncernen är indelad i tre affärsområden, Service, Bilar och Drivmedel. Vi finns på fem marknader med åtta starka varumärken.

Läs mer här
Vårt erbjudande