Trender i branschen

Frågeställningar om framtiden

Trender i branschen

Vanliga frågor som diskuteras i branschen är hur och var våra kunder kommer att köpa bil i framtiden. Hur kommer framtidens bil och bilägande att se ut och hur kan vi säkerställa att vi har rätt kompetens för att klara den snabba teknikutvecklingen?

Hur och var köper vi bil framöver?

Digitaliseringen i samhället går snabbt, så även i bilbranschen både när det gäller tekniken i bilarna och nya metoder för försäljning och service. Många ärenden utförs via nätet och efterfrågan på digitala tjänster som underlättar vardagen ökar.

Hur Bilia möter utvecklingen? Många kunder prioriterar att det ska vara enkelt att boka service och få konsultation och föredrar tidsbokning och rådgivning online. För andra är det viktigt att hitta välkända varumärken och få bra service i butiken.

Idag sker den största delen av vår bilförsäljning i bilhallen men vi erbjuder även försäljning av begagnade bilar online via vår webbshop. Kunder som vill få information om våra produkter hittar det online och kan även få kontakt med våra säljare via den kanalen.

Vi kommer även fortsättningsvis att investera i våra egna anläggningar men även utveckla de digitala försäljningskanalerna och lösningar som tidsbokning av service och rådgivning med erfarna säljare och servicetekniker. Även biltillverkarna har egna digitala försäljningskanaler med direktförsäljning av bilar till kund.

Vi följer utvecklingen av alternativa försäljningskanaler noga och kommer även framöver att anpassa verksamheten i den mån det behövs.

volvo_ladda-el_1J3B9147_low.jpg

Hur ser framtidens bil och bilägande ut? Hur bidrar valet av bil till ett mer hållbart samhälle?

Utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle gör traditionella fossila drivmedel som bensin och diesel ifrågasätts till fördel för mer miljövänliga alternativ som el och biobränsle. Norge har en uttalad målsättning att bara sälja elbilar från och med 2025 och subventioner dessa bilar via skatteregler. Även i Sverige har nya skatteregler så som *Bonus Malus och ** WLTP som är en ny mätmetod för koldioxidutsläpp införts vilket förväntas påverka valet av bil. Elbilar utgör idag cirka 1 procent av bilbeståndet i Sverige och cirka 6 procent i Norge.

* Innebär att nya bilar som släpper ut mer än 95 gram per kilometer får förhöjd skatt from 1 januari 2020, under de tre första åren, medan bilar som släpper ut max 60 gram per kilometer får en bonus.

** WLTP, Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure, är ett nytt testsystem som mäter och bedömer bränsleförbrukning, koldioxid- och andra giftiga utsläpp. Från den 1 september 2018 måste alla nya personbilar vara certifierade. 

Hur Bilia möter utvecklingen: Bilia samarbetar med generalagenter som ligger långt fram i utvecklingen av bilar som möter marknadens krav på mer miljövänliga alternativ. De är finansiellt väletablerade verksamheter med resurser för att långsiktigt kunna säkerställa produkternas konkurrenskraft och teknologiska utveckling. Bilia erbjuder hjälp i val av bil ur ett hållbarhetsperspektiv baserat på information om hur bilen ska användas när det gäller körsträcka, laddningsmöjligheter och vilken kostnad som accepteras. I vissa situationer kan en ren elbil vara ett utmärkt val men i andra lägen är en laddhybrid att föredra. Dieselbilen, som numera kan tankas med hållbara biobränslen ( HVO), kan vara ett utmärkt miljöalternativ för de som kör långa sträckor då utsläppen blir låga. Vi utbildar löpande våra säljare i miljö och ekonomi kopplat till valet av bil ur ett hållbarhetsperspektiv. Bilia utvecklar kontinuerligt utbudet av finansieringstjänster för att möta kundernas behov exempelvis hur betalning av bilnyttjandet görs så det passar kundens ekonomi.

lexus_kundmottagning_755x428.jpg

bjorn_brodin_927x1236.jpg

Två frågor till Björn Brodin, Försäljningschef Företag, Bilia Personbilar

Hur gör ni för att stödja företagskunden från ett hållbarhetsperspektiv?

– Vi informerar dagligen om olika bränslealternativs påverkan både på miljö och för ekonomi.  Det nya skattesystemet i Sverige (Bonus Malus) och den nya mätmetoden för koldioxidutsläpp (WLTP), har haft en mycket stor påverkan på bilvalet och vår uppgift att guida våra kunder rätt.

Vad är viktigt för valet av bil?

– En behovsanalys är viktig för vår rådgivande roll. Den ger oss information om hur bilen  ska användas, körsträcka, laddningsmöjligheter och vilken kostnad som accepteras. I vissa lägen kan en ren elbil vara ett utmärkt val men i andra lägen är en laddhybrid att föredra. Dieselbilen, som numera kan tankas med hållbara biobränslen (HVO), kan vara ett utmärkt miljöalternativ för de som kör långa sträckor då utsläppen blir låga. Vi utbildar  löpande våra säljare i miljö och ekonomi kopplat till valet av bil ur ett hållbarhetsperspektiv.

Hur säkerställer vi att vi har rätt teknisk kompetens framöver?

Det är brist på mekaniker och fordonstekniker. De beror dels på att antalet bilar har ökat och dels på stora pensionsavgångar kombinerat med ett lågt elevantal på gymnasiet. Dessutom gör den snabba tekniska utvecklingen att det finns ett stort behov av fler tekniker med specialisering inom ny teknik och nya drivmedel.

toyota_verkstad_1J3B9361_low.jpg

Hur Bilia möter utvecklingen? De senaste sju åren har vi ökat antalet nyanställda servicetekniker med i genomsnitt 5 procent per år till följd av den starka efterfrågan på service. Vi har fortsatt behov av att nyanställa tekniker framöver. 

För att säkerställa att våra medarbetare även i fortsättningen har rätt kompetens gör vi omfattande årliga satsningar på utbildning tillsammans med våra generalagenter. Vi samarbetar även med skolor inom fordonsteknik och erbjuder praktikplatser. I Sverige genomförs även, tillsammans med Motormännens riksförbund, ett certifieringsprogram för gymnasieelever. Certifieringen innebär att elevens färdigheter och yrkesskicklighet i olika arbetsmoment kontrolleras ute i verkligheten under en praktikperiod.

Läs mer om oss som arbetsgivare här

Läs mer om

Mål & strategi

Här kan du läsa om hur vi skapar värde för våra kunder, våra mål och hur vi planerar att växa framöver.

Läs mer här
Mål & strategi

Hållbarhet

Omtänksamhet om vår verksamhet, anställda, kunder och omvärlden.

Läs mer här
Hållbarhet

Vårt erbjudande

Biliakoncernen är indelad i tre affärsområden, Service, Bilar och Drivmedel. Vi finns på fem marknader med tolv starka varumärken.

Läs mer här
Vårt erbjudande