Affärsmodell, mål och tillväxtstrategi

Allt under samma tak.
Med kunden i fokus.

Affärsmodell, mål och tillväxtstrategi

Bilbranschen är i förändring. Den tekniska utvecklingen, nya aktörer och innovativa kringtjänster är bara ett fåtal exempel på omvärldsfaktorer som påverkar vår verksamhet. Genom tydliga mål och strategier kan vi fortsätta ligga i framkant och ta fler marknadsandelar.

Affärsmodell

Bilia är en helhetsleverantör av allt som rör bilägandet. En One Stop Shop med ett brett utbud av produkter och tjänster som vi utvecklar efter kundernas behov och önskemål.

Vi erbjuder: 

  • Ett tryggt och enkelt bilägande

  • En omtänksam servicepartner

  • En upplevelse som överträffar förväntningarna

Läs mer om vårt erbjudande här

 

 

bilia_hjulet_heroimg_mobile_1450x1450.jpg

Abonnemang som skapar kontinuitet
Genom våra serviceabonnemang kan vi ge kunderna en enklare tillvaro till en fast månadskostnad. För oss innebär det en effektiv planering av servicearbeten för att skapa en jämn beläggning. Det ger oss även möjlighet att regelbundet träffa och stärka relationen. Abonnemang på våra däckhotell underlättar däckskifte och förvaring för kunden samtidigt som det ger oss fler tillfällen att se över bilens behov.

Löpande underhåll
Vi hjälper även våra kunder med löpande underhåll av bilen genom att erbjuda drivmedel, däck, biltillbehör, biltvätt, service och reparationer, lack- och glasbehandling samt plåtarbeten. 

Läs mer om våra tjänster här

Hållbar återvinning
Som en av få svenska bilåterförsäljare kan vi ta hand om hela bilarnas livscykel, från försäljning till demontering och återvinning. Vid demontering plockar vi isär och återvinner upp till 95% av avställda bilar. Alla delar kontrolleras, och de som klarar testerna märks upp och säljs vidare som reservdelar till verkstäder.

Läs mer om vår hållbarhetsstrategi här

Professionell rådgivning och tryggt bilägande
Vi säljer inte allt till alla, utan utgår från varje kunds situation och önskemål. Med utgångspunkt i körsträcka, miljöpåverkan, laddningsmöjligheter och ekonomisk situation guidar vi våra kunder rätt i valet av bil. 

 

Finansiering och försäkring
I samband med bilköp erbjuds enkla finansierings- och försäkringslösningar. På den svenska marknaden finns även Bilias betalkort och mobilappen CarPay för finansiering och ekonomisk översikt kring bilägandet.

Uppdaterade finansiella och hållbarhetsmål

Bilia presenterade i maj 2022 uppdaterade finansiella mål samt hållbarhetsmål. Bilia övergripande vision och affärside är att vara branschens bästa servicebolag- genom omtänksamhet om kunder, kollegor och världen vi lever i. Bilia ska med omtänksamhet och stolthet skapa en hållbar affär genom att erbjuda attraktiva och innovativa helhetslösningar för den mobila människan.

Bilias finansiella mål är: 

1. Total årlig tillväxt högre än 5 procent under en konjunkturcykel

Den totala tillväxten inkluderar organisk tillväxt och tillväxt genom förvärv samt avyttringar av verksamheter. Totala tillväxten under de senaste fem åren uppgick för 2022 till 27 procent och sedan 2012 har den rapporterade omsättningen ökat med 100 procent.

 

2. Rörelsemarginal om 5 procent under en konjunkturcykel

Rörelsemarginalmålet om 5 procent innebär en dubblering jämfört med tidigare mål om 2,5 procent. Rörelsemarginalen under 2022 uppgick till 5,9 procent och under de senaste fem åren uppgick den i genomsnitt till 4,6 procent.

 

3. Nettolåneskuld i relation till EBITDA, exklusive IFRS 16, över tid max 2,0 ggr

Målet är oförändrat jämfört med tidigare. Nettolåneskuld i relation till EBITDA uppgick 2022 till 0,8 gånger och för de senaste åren till mellan –0,2 (positiv nettolåneskuld) till 0,8 gånger.

 

4. Utdelningsandel om lägst 50 procent av vinst per aktie

Målet är oförändrat jämfört med tidigare. Utdelningsandelen uppgick för 2022 till 50 procent och de senaste fem åren uppgick den i genomsnitt till 59 procent.

Bilias hållbarhetsmål är:

1. Kundnöjdhet som är 3 procentenheter högre än genomsnittet för respektive märke i sitt land

Nöjda kunder är en viktig komponent i Bilias interna strategi för att vara en framgångsrik organisation. För de senaste tre åren var kundnöjdheten 3,3 procentenheter högre än branschgenomsnittet för respektive märke i sitt land.

 

2. Ökad andel begagnade reservdelar i våra skadeverkstäder

Målet är kopplat till vår cirkulära affärsmodell och avser att öka andelen begagnade reservdelar från våra bildemonteringar till våra skadeverkstäder. Detta bidrar till en bättre Serviceaffär och ett bättre nyttjande av bilen under hela livscykeln. Andelen begagnade reserverdelar i våra skadeverkstäder 2022 uppgick till 6 procent. 

 

3a. Andelen engagerade medarbetare över benchmark samt årlig förbättring

Andelen engagerade och stolta medarbetare är en viktig komponent i vår interna strategi för att ha stolta medarbetare och nöjda kunder. För 2022 var andelen engagerade och stolta medarbetare 15 procentenheter högre jämfört med benchmark vilket var i nivå med föregående år.

 

3b. Andelen kvinnor i försäljningsverksamheten bör överstiga 30 procent

Bilia vill vara en jämställd organisation, där män och kvinnor finns representerade inom samtliga yrkeskategorier. Vi vill öka andelen kvinnor i vår verksamhet och fokuserar som ett första steg på andelen kvinnor i vår försäljningsverksamhet. Under 2022 ökande andelen kvinnor inom försäljningsverksamheten från 13 procent till 16 procent.

 

4. Bidra till en lägre klimatpåverkan hos våra kunder vid användning av de produkter och servicetjänster vi tillhandahåller

Bilia vill bidra till en lägre klimatpåverkan och kommer att arbeta med aktiviteter för att identifiera på vilket sätt det ska göras för att framöver etablera mätbara målsättningar för verksamheten. Under 2022 har vi arbetat med att identifiera hur vi kan bidra till en lägre klimatpåverkan för våra kunder. 

Finansiella mål för 2022

Bilias finansiella mål infriades 2022 enligt följande: Rörelsemarginal 5,9 procent (mål 5,0 procent). Utdelningsandel 50 procent (mål lägst 50 procent av vinst per aktie). Total tillväxt uppfyllde inte målet (mål högre än 5,0 procent). Nettolåneskuld i relation till EBITDA, exklusive IFRS 16, var 0,8 gånger (mål lägre än 2,0 gånger). Från 2017 till 2022 har Bilias totala omsättningstillväxt varit 27 procent, en genomsnittlig årlig tillväxt om 5 procent. Den negativa tillväxten för 2022 förklaras främst av avyttrade verksamheter.

Rörelsemarginal, %

Rörelsemarginal 5,9 procent (mål 5 procent)

Utdelningsandel, %

Utdelningsandel 50 procent (mål över 50)

Total tillväxt, %

Total tillväxt -0,5 procent (mål 5–10)

Nettolåneskuld

I relation till EBITDA, exklusive IFRS 16, 0,8 gånger (mål ej över 2,0).

Gå vidare

Tillväxtstrategi

Total årlig tillväxt högre än 5 procent under en konjunkturcykel.

Läs mer här
Tillväxtstrategi

Trender i branschen

Hur och var kommer vi att köpa bil framöver? Hur ser framtidens bilägande ut? Det är några av de frågor vi diskuterar här.

Läs mer här
Trender i branschen

Vårt erbjudande

Biliakoncernen är indelad i tre affärsområden, Service, Bilar och Drivmedel. Vi finns på fyra marknader med 17 starka varumärken.

Läs mer här
Vårt erbjudande