Våra hållbarhetsmål

Våra hållbarhetsmål

Bilias uppdaterade hållbarhetsmål

Bilia presenterade i maj 2022 uppdaterade finansiella mål samt hållbarhetsmål. Bilia övergripande vision och affärside är att vara branschens bästa servicebolag- genom omtänksamhet om kunder, kollegor och världen vi lever i. Bilia ska med omtänksamhet och stolthet skapa en hållbar affär genom att erbjuda attraktiva och innovativa helhetslösningar för den mobila människan.

1. Kundnöjdhet som är 3 procentenheter högre än genomsnittet för respektive märke i sitt land

Arbetet med att ha nöjda kunder har varit ett mål under flera år. Det finns tydliga sätt att arbeta gällande processer, arbetsrutiner och uppföljning av avvikelser som gör att vi kan bemöta våra kunder på bästa sätt. Under 2023
var kundnöjdheten 2,1 procentenheter högre än branschgenomsnittet för respektive märke och land. För att uppnå vårt mål arbetar vi fortsatt vidare med förbättringsaktiviteter framför allt för våra nyförvärvade verksamheter.

2. Ökad andel begagnade reservdelar i våra skadeverkstäder

 Målet är kopplat till vår cirkulära affärsmodell och avser att öka användningen av begagnade reservdelar för att bättre ta tillvara på bilen vid slutet av dess livscykel. Målsättningen är att andelen begagnade reservdelar för skadeärenden i Sverige ska uppgå till 12 procent år 2028. Under 2023 uppgick andelen begagnade reservdelar till 7,5 procent, från 6,0 procent föregående år. Arbete pågår om när och hur Norge samt Västeuropa ska inkluderas i målsättningen.Målet är kopplat till vår cirkulära affärsmodell och avser att öka andelen begagnade reservdelar från våra bildemonteringar till våra skadeverkstäder. Detta bidrar till en bättre Serviceaffär och ett bättre nyttjande av bilen under hela livscykeln. Andelen begagnade reserverdelar i våra skadeverkstäder 2022 uppgick till 6 procent.

3a. Andelen engagerade medarbetare över benchmark samt årlig förbättring

Andel engagerade och stolta medarbetare är en viktig komponent i vår interna strategi för att ha stolta medarbetare och nöjda kunder. Även för 2023 hade vi en högre andel engagerade medarbetare än benchmark. I samband med lanseringen av BiliaPulsen i Sverige används olika index i våra länder. Sverige: 8,4 jämfört med benchmark på 8,0. Norge och Västeuropa: 86 jämfört med benchmark på 81.

Sverige 2023

Hallbarhet_bild_2023 .jpeg

 

Norge och Väst Europa 2023

 

3b. Andelen kvinnor i försäljningsverksamheten bör överstiga 30 procent

Bilia anser att en jämn könsfördelning har en positiv effekt på såväl arbetsmiljön som lönsamheten. Vi vill öka andelen kvinnor och fokuserar som ett första steg på andelen kvinnor i vår försäljningsverksamhet. Under 2023 ökade andelen kvinnor inom försäljningsverksamheten från 16 till 17 procent.

Andelen kvinnor i vår försäljningsverksamhet under 2023

Hallbarhet_2_2022.png

 

4. Bidra till en lägre klimatpåverkan hos våra kunder vid användning av de produkter och servicetjänster vi tillhandahåller

Sedan lanseringen av målet 2022 har Bilia arbetat med att identifiera vilka av våra tjänster som har vetenskapliga grunder för minskad klimatpåverkan. Till alla våra kunder ska vi ge tydlig och transparent information om hur de kan minska sin klimatpåverkan genom val av bil och tjänster.

Nio mål att jobba mot i Agenda 2030

Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling är framtagna för att utrota fattigdom, bekämpa klimatförändringar och säkerställa en fredlig och inkluderande värld. Det handlar om att vi alla behöver jobba för att bidra till omställningen för en mer miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.

Bilia har gått igenom de 17 målen och 169 delmålen i Agenda 2030 och identifierat de mål som Bilia kan vara med och bidra till. Bilia fokuserar sitt hållbarhetsarbete på områdena – hållbar tillväxt, cirkulär ekonomi, värna människan, fossilfri mobilitet och skydda liv.

_hallbarhetsmal_1600x1400.png

 • Mål 3. God hälsa och välbefinnande.

  Säkerhet i trafiken

 • Mål 5. Jämställdhet

  Likabehandling, fler kvinnor på Bilia
 • Mål 7. Hållbar energi för alla

  Energilagring i gamla batterier Energieffektivisering

 • Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

  Undervisning i svenska på arbetet

 • Mål 11. Hållbara städer och samhällen

  Bilia – del i den globala ekonomin
  Mätning av klimatpåverkan enligt GHG-protokollet

 • Mål 12. Hållbar produktion och konsumtion

  Kundanpassade lösningar för hållbara transporter Renovering av bildelar
  Begagnade delar

 • Mål 17. Genomförande och globalt partnerskap

  Medlemmar i Nätverket för Hållbart Näringsliv, NMC


  Ladda ner en sammanfattning av hållbarhetsmålen. 

Läs mer om

Hållbarhetsrapporter

Läs rapporterna här
Hållbarhetsrapporter

Mål & strategi

Här kan du läsa om hur vi skapar värde för våra kunder, våra mål och hur vi planerar att växa framöver.

Läs mer här
Mål & strategi