Certifierade ledningssystem

Certifierade ledningssystem

Att vara certifierade enligt ISO 14001 och 9001 innebär att vi har ett arbetssätt inom miljö och kvalité som uppnår vissa krav och arbetar med ständiga förbättringar.  I Sverige är finns gemensamma ISO 14001 och 9001 certifikat för moderbolaget Bilia AB och dotterbolagen Bilia Group AB, Bilia Personbilar AB, Bilia Center Metro AB, Bilia Center Auto, Allbildelar Försäljning i Huddinge AB, Jönköpings Bildemontering (JB) och Ecris. Bilias nyförvärvade verksamheter  Söderbergs och Olofssons har idag egna certifikat enligt  ISO 9001 och ISO 14001. I Norge är dotterbolaget Bilia Personbil AS certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Läs mer om

Hållbarhetsrapporter

Läs rapporterna här
Hållbarhetsrapporter

Mål & strategi

Här kan du läsa om hur vi skapar värde för våra kunder, våra mål och hur vi planerar att växa framöver.

Läs mer här
Mål & strategi