Miljö- och kvalitetspolicy

Miljö- och kvalitetspolicy

Miljöpolicy

Bilia är en helhetsleverantör med ett brett utbud av produkter och tjänster inom både bil- och serviceaffären. Vår verksamhet ska kännetecknas av ett systematiskt och aktivt miljöarbete med omtänksamhet om verksamheten och anställda, omvärlden och relationen med kunden.

Vi bidrar till en hållbar utveckling genom att:

 • Uppfylla myndigheters, medarbetares/kollegors och övriga intressenters krav.
 • Hjälpa kunden att ta beslut om sin miljöpåverkan, utifrån behov och önskemål samt val av produkter och tjänster.
 • Påverka våra leverantörer att behandla miljöfrågor enligt våra och lagstiftningens intentioner.
 • I möjligaste mån välja och prioritera varor, tjänster,
  arbetsmetoder och teknik som ger en lägre belastning på miljön.
 • Spara på energiresurser och ha en hög grad av återvinning av avfall.
 • Ständigt utvecklas.
 • I återkommande dialog och utbildningsinsatser öka kompetensen och göra alla medarbetare medvetna
  om miljöarbetet samt motivera dem att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.
 • Visa öppenhet, informera om företagets miljöarbete samt vara lyhörda för förändringar i omvärlden.

Kvalitetspolicy

Bilia är en helhetsleverantör med ett brett utbud av produkter och tjänster inom bil- och serviceaffären. Bilias målsättning är att ge kunden en bättre upplevelse. Genom omtänksamhet och kompetens vill vi skapa en relation till kunden så att kunden kommer tillbaka till oss.

Det uppnår vi genom att:

 • Uppfylla våra myndigheters, medarbetares/kollegors och övriga intressenters krav.
 • Bekräfta och sätta kunden i fokus, utifrån behov och önskemål samt val av produkter och tjänster.
 • Få våra leverantörer att dela Bilias fokus på omtänksamhet och kundtillfredsställelse.
 • Öka kunskapen och medvetenheten kring kvalitetsfrågor hos anställda.
 • Skapa förståelse för att alla funktioner i bolaget är beroende av varandra.
 • Regelbundet mäta och utvärdera våra processer så att de gynnar verksamhet och kund.
 • Uppmuntra konstruktiv återkoppling, ständig utveckling och Best Practice.

Läs mer om

Hållbarhetsrapporter

Läs rapporterna här
Hållbarhetsrapporter

Mål & strategi

Här kan du läsa om hur vi skapar värde för våra kunder, våra mål och hur vi planerar att växa framöver.

Läs mer här
Mål & strategi