Nya och begagnade person- och transportbilar

Nya och begagnade person- och transportbilar

I Bilaffären ingår försäljning av nya och begagnade person- och transportbilar av åtta attraktiva varumärken. Bilaffären utgör 77 procent av vår totala nettoomsättning och står för 28 procent av resultatet. Rörelsemarginalen för 2019 uppgick till 1,5 procent.

Omvärld och marknad

Marknaden för nya bilar var fortsatt på historiskt höga nivåer under 2019, men var trots det något lägre än de tidigare två åren. Efterfrågan på begagnade bilar var mycket stark och för första gången levererade vi fler begagnade än nya bilar.

I Sverige ökade försäljningen av el- och hybridbilar under 2019 viket hänger ihop med nya skatteregler med syfte att öka andelen miljöanpassade fordon på våra vägar. Även i Norge var efterfrågan på elbilar fortsatt hög, även där som en följd av skatteregleringar. I Tyskland är konkurrensen fortsatt hård mellan de inhemska bilmärkena för nya bilar. I Belgien och Luxemburg var marknaden 2019 totalt sett stark, men premiumsegmentet där BMW ingår utvecklades något svagare.

Försäljningen av nya bilar förväntas vara på en fortsatt historisk hög nivå under 2020, men något lägre än de tre föregående åren. En avmattning av den rådande högkonjunkturen kan påverka försäljningen av nya bilar negativt, men kan samtidigt få motsatt effekt på försäljningen av begagnade bilar, som tenderar att påverkas positivt i en marknad med lägre nybilsförsäljning.

Andel av Bilias totala omsättning och resultat 2019

77%

Andel nettoomsättning

28%

Andel operativa rörelseresultat

I affärsområdet ingår:

  • Försäljning av nya och begagnade bilar

  • Tillbehörsförsäljning

  • Finansiering och försäkring

Våra varumärken:

volvo_logo_350x350.png

renault_logo_350x350.png

dacia_logo_350x350.png

alpine_logo_350x350.png

bmw_logo_350x350.png

mini_logo_350x350.png

toyota_logo_350x350.png

lexus_logo_350x350.png

Läs mer om

Mål & strategi

Här kan du läsa om hur vi skapar värde för våra kunder, våra mål och hur vi planerar att växa framöver.

Läs mer här
Mål & strategi

Tillväxtstrategi

Vårt mål är att växa med mellan 5–10 procent per år.

Läs mer här
Tillväxtstrategi

Om oss

Som en av Europas största bilåterförsäljare erbjuder vi service, finansiering, försäkringar och dessutom försäljning av nya och begagnade bilar.

Läs mer här
Om oss