Nya och begagnade person-, transport- och lastbilar

Nya och begagnade person-, transport- och lastbilar

Inom Bilaffären säljer Bilia nya och begagnade person-, transport- och lastbilar av sexton attraktiva bilvarumärken. Bilförsäljningen leder ofta vidare till finansiering, försäkring, service, däckhotell samt övriga tjänster under bilägandet.

Omvärld och marknad

Efterfrågan på både nya och begagnade bilar var stark under året. I Sverige ökade antalet registreringar av nya bilar med 4 procent och i Norge ökade de med 20 procent. Orderingången för nya bilar för koncernen ökade med 27 procent hänförligt till alla länder med undantag för Tyskland.

Justerat för förvärvade verksamheter ökade orderingången med 17 procent. Koncernens orderstock var den högsta någonsin och uppgick till 22 775 bilar jämfört med 13 458 bilar föregående år. Ökningen förklaras delvis av färre erhållna bilar från biltillverkarna relaterat till komponentbrist. I Sverige och Norge ökade fortsatt efterfrågan på batteribilar framför allt hänförligt till nya skattesystem för att uppfylla FN:s 17 globala miljömål. I Belgien och Luxemburg utvecklades premiumsegmentet, där BMW ingår, starkare än totala marknaden.

Andel av Bilias totala omsättning och resultat 2021

80%

Andel nettoomsättning

44%

Andel operativa rörelseresultat

I affärsområdet ingår:

  • Försäljning av nya och begagnade bilar

  • Tillbehörsförsäljning

  • Finansiering och försäkring

Våra varumärken:

volvo_logo_svart_350x350.png

renault_logo_350x350.png

alpine_logo_350x350.png

bmw_logo_350x350.png

mini_logo_350x350.png

toyota_logo_svart_350x350.png

lexus_logo_350x350.png

Porsche logo

mercedes_logo_350x350.png

jaguar_logo_350x350.png

Audi

Cupra

Skoda

Seat

Volkswagen

Läs mer om

Mål & strategi

Här kan du läsa om hur vi skapar värde för våra kunder, våra mål och hur vi planerar att växa framöver.

Läs mer här
Mål & strategi

Tillväxtstrategi

Total årlig tillväxt högre än 5 procent under en konjunkturcykel.

Läs mer här
Tillväxtstrategi

Om oss

Som en av Europas största bilåterförsäljare erbjuder vi service, finansiering, försäkringar och dessutom försäljning av nya och begagnade bilar.

Läs mer här
Om oss