Nya och begagnade person-, transport- och lastbilar

Nya och begagnade person-, transport- och lastbilar

Inom Bilaffären säljer Bilia nya och begagnade person-, transport- och lastbilar. Bilförsäljningen leder ofta till finansiering, försäkring, service, däckhotell samt övriga tjänster under bilägandet.

Omvärld och marknad

Tillgången till nya bilar förbättrades under 2023 efter att under de senaste tre åren ha präglats av komponentbrist med tillhörande brist på nya bilar. I Sverige var antal registrerade bilar i nivå med föregående år. I Luxemburg och Belgien ökade ländernas antal registrerade nya bilar med 17 respektive
30 procent jämfört med föregående år. I Norge minskade antalet registrerade bilar med 27 procent jämfört med föregående år, vilket framför allt förklaras av förändrade skatteregler.


Bilaffärens leveranser av nya bilar, justerat för förvärvade och avyttrade verksamheter, var för koncernen i nivå med föregående år och ökade med 1 procent. I Sverige var de underliggande leveranserna av nya bilar i nivå med föregående år, 1 procent högre medan de minskade i Norge med 16 procent. I Västeuropa var leveranserna av nya bilar 38 procent högre än föregående år. Leveranser av begagnade bilar, justerat för förvärvade och avyttrade verksamheter, ökade med 5 procent jämfört med föregående år, främst hänförligt till bättre tillgång till begagnade bilar. För fjärde året i rad levererade vi fler begagnade bilar än nya bilar till våra kunder. Efterfrågan på begagnade bilar har varit på en god nivå under året och bedöms påverkats positivt av det ekonomiska konjunkturläget då kunder valt en begagnad bil framför en ny bil.


Efterfrågan på nya bilar påverkades under året negativt av det ekonomiska konjunkturläget, den höga räntenivån samt den höga inflationstakten. Orderingången för nya bilar, justerat för förvärvade och avyttrade verksamheter, minskade med 37 procent främst hänförligt till Norge och Sverige. I Västeuropa var orderingången mer stabil i jämförelse med föregående år. Orderstocken vid utgången av året var ur ett historiskt perspektiv på en normal nivå i våra länder. Orderstocken uppgick till 14 262 bilar jämfört med 26 325 bilar föregående år. Minskningen förklarades av en förbättrad tillgång på nya bilar samt en lägre orderingång under året. I Sverige och Norge ökade fortsatt leveranserna av laddbara bilar under 2023. 

Andel av Bilias totala omsättning och resultat 2023

75%

Andel nettoomsättning

37%

Andel operativa rörelseresultat

I affärsområdet ingår:

  • Försäljning av nya och begagnade bilar

  • Tillbehörsförsäljning

  • Finansiering och försäkring

Våra varumärken:

volvo_logo_svart_350x350.png

bmw_logo_350x350.png

mini_logo_350x350.png

toyota_logo_svart_350x350.png

lexus_logo_350x350.png

mercedes_logo_350x350.png

 

Porsche logo

Volkswagen

Audi

Skoda

Seat

Cupra

jaguar_logo_350x350.png

Läs mer om

Mål & strategi

Här kan du läsa om hur vi skapar värde för våra kunder, våra mål och hur vi planerar att växa framöver.

Läs mer här
Mål & strategi

Tillväxtstrategi

Total årlig tillväxt högre än 5 procent under en konjunkturcykel.

Läs mer här
Tillväxtstrategi

Om oss

Som en av Europas största helhetsleverantörer för allt som rör bilägandet erbjuder vi service, finansiering, försäkringar och dessutom försäljning av nya och begagnade bilar.

Läs mer här
Om oss