Nya och begagnade person-, transport- och lastbilar

Nya och begagnade person-, transport- och lastbilar

Inom Bilaffären säljer Bilia nya och begagnade person-, transport- och lastbilar av 17 attraktiva bilvarumärken. Bilförsäljningen leder ofta vidare till finansiering, försäkring, service, däckhotell samt övriga tjänster under bilägandet.

Omvärld och marknad

I Sverige och Norge minskade antalet registrerade nya bilar med 4 respektive 1 procent jämfört med föregående år. Stör­ningar i distributionskedjor under året innebar en brist på bilar även om tillgången förbättrades under senare delen av året.

Bilaffärens leveranser av nya person-­, transport­- och lastbilar, justerat för förvärvade och avyttrade verksamheter, minskade med 9 procent. Leveranser av begagnade bilar minskade med 16 procent jämfört med föregående år. För tredje året i rad sålde Bilia fler begagnade bilar än nya bilar. Efterfrågan på nya och begagnade bilar varierade under året och påverkades under den senare delen av året negativt av den geopolitiska oron och det osäkra konjunkturläget. Orde­ringången för nya bilar, justerat för förvärvade och avyttrade verksamheter, minskade med 16 procent.

Orderstocken var den högsta någonsin för ett årsskifte och uppgick till 26 325 bilar jämfört med 22 775 bilar föregående år. Ökningen förkla­rades delvis av brist på nya bilar från biltillverkarna. I Sverige och Norge ökade fortsatt efterfrågan på laddbara bilar framför allt hänförligt till skattesystem för att uppfylla FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Andel av Bilias totala omsättning och resultat 2022

75%

Andel nettoomsättning

41%

Andel operativa rörelseresultat

I affärsområdet ingår:

  • Försäljning av nya och begagnade bilar

  • Tillbehörsförsäljning

  • Finansiering och försäkring

Våra varumärken:

volvo_logo_svart_350x350.png

bmw_logo_350x350.png

mini_logo_350x350.png

toyota_logo_svart_350x350.png

lexus_logo_350x350.png

mercedes_logo_350x350.png

Porsche logo

Volkswagen

Audi

Skoda

Seat

Cupra

jaguar_logo_350x350.png

Läs mer om

Mål & strategi

Här kan du läsa om hur vi skapar värde för våra kunder, våra mål och hur vi planerar att växa framöver.

Läs mer här
Mål & strategi

Tillväxtstrategi

Total årlig tillväxt högre än 5 procent under en konjunkturcykel.

Läs mer här
Tillväxtstrategi

Om oss

Som en av Europas största helhetsleverantörer för allt som rör bilägandet erbjuder vi service, finansiering, försäkringar och dessutom försäljning av nya och begagnade bilar.

Läs mer här
Om oss