Dividend policy

The goal is for the dividend to amount to at least 50 percent of the profit for the year.

Dividend policy

Bilias utdelning ska över en konjunkturcykel ge aktieägarna en konkurrenskraftig direktavkastning i jämförelse med likartade börsnoterade företag. Vidare ska en god utdelningstillväxt eftersträvas och utdelningen ska uppgå till minst 50 procent av årets resultat.

Vid bestämmandet av utdelningens storlek ska även Bilias resultatförmåga, kassaflöde, investeringsbehov och finansiella ställning i övrigt beaktas. Strävan är också att Bilia vid var tid ska ha en optimal kapitalstruktur.

Historical dividend

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Dividend, SEK

4,75

3,00

4,50

6,00

7,50

4,00

4,50

4,75

6,00

8,00

Payout ratio, % 1)

56

99

79

79

59 

65 

66

65

60

53

1) ) Calculated after assigned performance shares within the frame of incentive programmes, which gives 95,894,148 number of outstanding shares for 2021, 99,020,299 for 2020, 100,230,974 for 2019 and 101,054,370 for 2018. Calculated after full exercise of the warrants, which gives 100,950,952 number of outstanding shares for 2017.

Read more about

About us

Bilia is one of Europe’s largest full-service suppliers for everything related to car ownership and we offer service, financing, insurance and sales of new and used cars.

Read more
About us

Bilia in brief

Get a quick overview of who we are and our history

Read more
Bilia in brief

Goals and strategy

Find out how we create value for our customers, our goals and how we plan to grow in the future.

Read more
Goals and strategy