Incitamentsprogram

Incitamentsprogram

Aktiesparprogram 2021

Vid årsstämman den 27 april 2021 beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett aktiesparprogram. Programmet riktar sig till cirka 60 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Bilia-koncernen och implementeras efter årsstämman 2021.


Syftet med programmet är att skapa förutsättningar för att motivera och behålla kompetenta nyckelpersoner i Bilia-koncernen, att attrahera nya medarbetare samt höja motivationen för att nå och överträffa Bilias finansiella mål.


Programmet har utformats baserat på att det är önskvärt att ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Bilia-koncernen är aktieägare i Bilia. Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets åtagande att leverera aktier till deltagare i programmet ska fullgöras genom överlåtelser av egna aktier som Bilia tidigare förvärvat.


Stämman bemyndigade vidare styrelsen att under tiden fram till årsstämman 2022 besluta om överlåtelse av egna aktier på Nasdaq Stockholm i syfte att täcka sociala avgifter för programmet. För mer information om aktiesparprogrammet, se Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram.

Aktiesparprogram 2018

Vid årsstämman den 10 april 2018 beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett aktiesparprogram. Programmet riktar sig till ca 40 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Bilia-koncernen och implementeras efter årsstämman 2018.

 

Syftet med programmet är att skapa förutsättningar för att motivera och behålla kompetenta nyckelpersoner i Bilia-koncernen, att attrahera nya medarbetare samt höja motivationen för att nå och överträffa Bilias finansiella mål.

 

Programmet har utformats baserat på att det är önskvärt att ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Bilia-koncernen är aktieägare i Bilia. Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets åtagande att leverera aktier till deltagare i programmet ska fullgöras genom överlåtelser av egna aktier som Bilia tidigare förvärvat.

 

Stämman bemyndigade vidare styrelsen att under tiden fram till årsstämman 2019 besluta om överlåtelse av egna aktier på Nasdaq Stockholm i syfte att täcka sociala avgifter för programmet. För mer information om aktiesparprogrammet, se Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram.

 

Aktiesparprogrammet 2018 är avslutat. 

Läs mer om

Hållbarhetsrapporter

Läs rapporterna här
Hållbarhetsrapporter

Mål & strategi

Här kan du läsa om hur vi skapar värde för våra kunder, våra mål och hur vi planerar att växa framöver.

Läs mer här
Mål & strategi