Incitamentsprogram

Incitamentsprogram

Aktiesparprogram

Vid årsstämman den 10 april 2018 beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett aktiesparprogram. Programmet riktar sig till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Bilia-koncernen och implementeras efter årsstämman 2018.

Syftet med programmet är att skapa förutsättningar för att motivera och behålla kompetenta nyckelpersoner i Bilia-koncernen, att attrahera nya medarbetare samt höja motivationen för att nå och överträffa Bilias finansiella mål.

Programmet har utformats baserat på att det är önskvärt att ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Bilia-koncernen är aktieägare i Bilia. Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets åtagande att leverera aktier till deltagare i programmet ska fullgöras genom överlåtelser av egna aktier som Bilia tidigare förvärvat.

Stämman bemyndigade vidare styrelsen att under tiden fram till årsstämman 2019 besluta om överlåtelse av egna aktier på Nasdaq Stockholm i syfte att täcka sociala avgifter för programmet. För mer information om aktiesparprogrammet, se Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram.

Läs mer om

Om oss

Som en av Europas största bilåterförsäljare erbjuder vi service, finansiering, försäkringar och dessutom försäljning av nya och begagnade bilar.

Läs mer här
Om oss

Bilia i korthet

Få en snabb överblick av vilka vi är och vår historia

Läs mer här
Bilia i korthet

Mål & strategi

Här kan du läsa om hur vi skapar värde för våra kunder, våra mål och hur vi planerar att växa framöver.

Läs mer här
Mål & strategi