Styrelse

Lär känna våra styrelsemedlemmar

Styrelse

Styrelse

Bilias styrelse består av åtta ledamöter som väljs på årsstämman, två ledamöter med var sin suppleant som utses av de anställda.

Valberedningen förbereder och ger årsstämman förslag på:

  • Ledamöter till styrelsen
  • Arvoden till ledamöterna
  • Styrelseordförande
  • Revisorer och revisorssuppleanter
  • Arvoden till revisorerna

Styrelsens arbete under året redovisas i årsredovisningen och i bolagsstyrningen.

 

mats_qviberg_800x800_1.jpg

Mats Qviberg
Styrelseordförande

Född: 1953

Invald i styrelsen: 2003

Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare arbetslivserfarenhet från SEB och Carnegie

Övriga uppdrag 2023: 
Styrelseordförande i Investment AB Öresund. Vice styrelseordförande i Fabege AB

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Antal aktier 2023: 13 367 688 (med familj)

 

jan_pettersson_800x800_1.jpg

Jan Pettersson
Vice styrelseordförande

Född: 1949

Invald i styrelsen: 2003

Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
Ekonomexamen vid Stockholms  universitet 1973. Verksam inom fordonsbranschen, Kinnevikskoncernen, VD Toyota och Svenska Motor AB, VD och koncernchef i Bilia AB

Övriga uppdrag 2023: 
Styrelse ordförande i Active Driving AB och Trosta Park AB

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

Antal aktier 2023: 1 200 000 (Kapitalförsäkring 1 020 000, direktregistrerade 180 000 med familj)

Ingrid_jonasson_blank_800x800_1.jpg

Ingrid Jonasson Blank
Styrelseledamot

Född: 1962

Invald i styrelsen: 2006

Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
Civilekonom, Handelshögskolan i Göteborg. Verksam inom ICA-koncernen, senast som vVD för Ica Sverige AB

Övriga uppdrag 2023: 
Styrelseledamot i Musti Group Oy, Kjell Group AB, Haypp Group Oy, Forenom Group Oy, Aim Apparel AB, Citygross AB, MEDS AB och Astrid Lindgren AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

Antal aktier 2023: 40 000

gunnar_blomkvist_800x800_1.jpg

Gunnar Blomkvist
Styrelseledamot, ledamot ersättnings- och revisionsutskotten.

Född: 1955

Invald i styrelsen: 2017

Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
Civilekonom, Handelshögskolan i Göteborg. Verksam inom Bilia AB, senast som CFO.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

Antal aktier 2023: 75 598

anna_engebretsen_800x800_1.jpg

Anna Engebretsen
Styrelseledamot och ledamot ersättningsutskottet

Född: 1982

Invald i styrelsen: 2010

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilekonom, Handelshögskolan i Oslo. OMD (Omnicom Media Group) och Skistar AB.

Övriga uppdrag 2023:
Styrelseledamot i Investment AB Öresund och MQ MarQet AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Antal aktier 2023: 5 170 360 (med familj) 

niklas_paulson_800x800_1.jpg

Nicklas Paulson
Styrelseledamot och ordförande ersättningsutskottet

Född: 1970

Invald i styrelsen: 2018

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilekonom,  Stockholms  Universitet. Carnegie, Alfred Berg, ABN AMRO och Swedbank.

Övriga uppdrag 2023:
VD i Investment AB Öresund. Styrelseledamot i Ovzon AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Antal aktier 2023: 2 000

jon_risfelt_800x800_1.jpg

Jon Risfelt
Styrelseledamot och ordförande revisionsutskottet

Född: 1961

Invald i styrelsen: 2003

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilingenjör kemiteknologi KTH. Ericsson, SAS, American Express, Nyma & Shultz, Europolitan och Gambro Renal

Övriga uppdrag 2023:
Styrelseordförande i Knowit AB, CAB Group AB, Axentia Group Holding AB och SOS International AS. Styrelseledamot i Boule Diagnostics AB och Projektengagemang AB.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

Antal aktier 2023: 26 790

Caroline Af Ugglas

Caroline af Ugglas
Styrelseledamot och ledamot revisionsutskottet

Född: 1958

Invald i styrelsen: 2022

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Ekonomexamen från Stockholms universitet, Vice VD i Svenskt Näringsliv och dessförinnan Aktiechef på Skandia Liv

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

Övriga uppdrag 2023: Ledamot i styrelserna i Beijer Alma AB, Lifco AB
(publ), Investment AB Spiltan och Trapets AB.

Antal aktier 2023: 3000

patrik_nordvall_800x800_1.jpg

Patrik Nordvall
Arbetstagarrepresentant utsedd av PTK-klubbarna i Biliakoncernen

Född: 1967

Invald i styrelsen: 2004

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Processteknisk utbildning och IHM Business School Senior. Anställd hos Bilia

Övriga uppdrag 2023:
Klubbordförande Unionen på Bilia samt Fastighets- och Förvaltningsutvecklare

Antal aktier 2023: 504

Maria Finth Juhlin
Arbetstagarsuppleant utsedd av PTK-klubbarna i Biliakoncernen

Född: 1990

Invald i styrelsen: 2023

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Fordonsteknisk gymnasieutbildning. Anställd hos Bilia.

Övriga uppdrag 2023:
Facklig företrädare för Ledarna, Facklig företrädare för Ledarna Klubb Stockholm.

Antal aktier 2023: 0

anders_bejmar_800x800_1.jpg

Fredrik Säfsten
Arbetstagarsuppleant utsedd av LO-klubbarna i Biliakoncernen

Född: 1977

Invald i styrelsen: 2023

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Fordonstekniskt gymnasium. Anställd hos Bilia. 

Övriga uppdrag 2023:
Styrelsemedlem IF Metall Stockholm, förtroendeuppdrag Bilia Verkstadsklubb Stockholm och förtroendeuppdrag för Bilia LO-klubbar.

Antal aktier 2023: 69

isak_ekblom_800x800_1.jpg

Isak Ekblom
Arbetstagarrepresentant utsedd av LO-klubbarna i Biliakoncernen

Född: 1988

Invald i styrelsen: 2016

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Karosseritekniker, Motorbranschens Tekniska Gymnasium. Anställd hos Bilia. För troendeuppdrag för IF Metall

Övriga uppdrag 2023:
Ordf IF Metall Verkstadsklubb Göteborg. Styrelseledamot i ABF Sydvästra Götaland. 

Antal aktier 2023: -

Läs mer här

Bolagsstyrning

Hållbar, ansvarsfull och effektiv.

Läs mer här
Bolagsstyrning

Koncernledning

Träffa vår ledningsgrupp

Läs mer här
Koncernledning

Styrelse

Hälsa på vår styrelse

Läs mer här
Styrelse