Styrelse

Lär känna våra styrelsemedlemmar

Styrelse

Styrelse

Bilias styrelse består av nio ledamöter som väljs på årsstämman, två ledamöter med var sin suppleant som utses av de anställda.

Valberedningen förbereder och ger årsstämman förslag på:

  • Ledamöter till styrelsen
  • Arvoden till ledamöterna
  • Styrelseordförande
  • Revisorer och revisorssuppleanter
  • Arvoden till revisorerna

Styrelsens arbete under året redovisas i årsredovisningen och i bolagsstyrningen.

 

mats_qviberg_800x800_1.jpg

Mats Qviberg
Styrelseordförande

Född: 1953

Invald i styrelsen: 2003

Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare arbetslivserfarenhet från SEB och Carnegie

Övriga uppdrag 2020: 
Styrelseordförande i Investment AB Öresund. Vice styrelseordförande i Fabege AB

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Antal aktier 2020:13 028 795 (med familj)

 

jan_pettersson_800x800_1.jpg

Jan Pettersson
Vice styrelseordförande

Född: 1949

Invald i styrelsen: 2003

Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
Ekonomexamen vid Stockholms  universitet 1973. Verksam inom fordonsbranschen, Kinnevikskoncernen, VD Toyota och Svenska Motor AB, VD och koncernchef i Bilia AB

Övriga uppdrag 2020: 
Styrelse ordförande i Active Driving AB och Trosta Park AB

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

Antal aktier 2020: 1 200 000 (Kapitalförsäkring 1 020 000, direktregistrerade 180 000 med familj)

Ingrid_jonasson_blank_800x800_1.jpg

Ingrid Jonasson Blank
Styrelseledamot

Född: 1962

Invald i styrelsen: 2006

Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
Civilekonom, Handelshögskolan i Göteborg. Verksam inom ICA-koncernen, senast som vVD för Ica Sverige AB

Övriga uppdrag 2020: 
Styrelseledamot i  Musti Group Oy, Orkla AS, Nordic Morning Group Oy, Kjell & Co AB, Bygghemma AB, Haypp Group AB, Forenom Oy, Nordic Morning Oy, ZetaDisplay AB och Astrid Lindgrens AB

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

Antal aktier 2020: 40 000

gunnar_blomkvist_800x800_1.jpg

Gunnar Blomkvist
Styrelseledamot, ledamot ersättnings- och revisionsutskotten och ledamot fastighetsutskottet

Född: 1955

Invald i styrelsen: 2017

Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
Civilekonom, Handelshögskolan i Göteborg. Verksam inom Bilia AB, senast som CFO

Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Antal aktier 2020: 75 598

anna_engebretsen_800x800_1.jpg

Anna Engebretsen
Styrelseledamot

Född: 1982

Invald i styrelsen: 2010

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilekonom, Handelshögskolan i Oslo. Projektledare på OMD (Omnicom Media Group) mediebyrå och marknad och sponsring på Skistar AB

Övriga uppdrag 2020:
Styrelseledamot i Investment AB Öresund, MaxFastigheter i Sverige AB och MQ MarQet AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Antal aktier 2020: 5 170 360 (med familj)

eva_eriksson_800x800_2.jpg

Eva Eriksson
Styrelseledamot, ordförande fastighetsutskottet och ledamot ersättningsutskottet

Född: 1959

Invald i styrelsen: 2019

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilingenjör, KTH Stockholm. Kungsfiskaren Bygg & Fastighets AB, Föreningsbanken AB, JM AB, Norgani Hotels ASA

Övriga uppdrag 2020:
Styrelseledamot i OBOS, Norge och MaxFastigheter i Sverige AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

Antal aktier 2020: 5000

mats_holgerson_800x800_1.jpg

Mats Holgerson
Styrelseledamot och ledamot revisionsutskottet

Född: 1953

Invald i styrelsen: 2006

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. VD Statoil Norge, Statoil Detaljhandel Skandinavia och  Menigo Foodservice. Chief  Operating Officer ICA AB

Övriga uppdrag 2019:
Styrelseledamot i Trophi Fastighets AB och Nordward Seafood Holding AB

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

Antal aktier 2019: 22 440

niklas_paulson_800x800_1.jpg

Nicklas Paulson
Styrelseledamot och ordförande ersättningsutskottet

Född: 1970

Invald i styrelsen: 2018

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilekonom,  Stockholms  Universitet. Carnegie, Alfred Berg, ABN AMRO och Swedbank

Övriga uppdrag 2020:
VD i Investment AB Öresund. Styrelseledamot i Ovzon AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Antal aktier 2020: 2 000

jon_risfelt_800x800_1.jpg

Jon Risfelt
Styrelseledamot och ordförande revisionsutskottet

Född: 1961

Invald i styrelsen: 2003

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilingenjör kemiteknologi KTH. Ericsson, SAS, American Express, Nyma & Shultz, Europolitan och Gambro Renal

Övriga uppdrag 2020:
Styrelseordförande i Knowit AB och CAB Group AB. Styrelseledamot i Boule Diagnostics AB, Elos Medtech AB och Projektengagemang AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

Antal aktier 2020: 25 940

patrik_nordvall_800x800_1.jpg

Patrik Nordvall
Arbetstagarrepresentant utsedd av PTK-klubbarna i Biliakoncernen

Född: 1967

Invald i styrelsen: 2004

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Processteknisk utbildning och IHM Business School Senior. Anställd hos Bilia

Övriga uppdrag 2020:
Klubbordförande Unionen på Bilia samt Fastighets- och Förvaltningsutvecklare

Antal aktier 2020: 504

dragan_mitrasinovic_800x800_1.jpg

Dragan Mitrasinovic
Arbetstagarrepresentant utsedd av LO-klubbarna i Biliakoncernen

Född: 1958

Invald i styrelsen: 2005

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Fordonsteknisk yrkesskola. Anställd hos Bilia

Övriga uppdrag 2020:
Ordförande i Bilias verkstadsklubb i Stockholm samt bilmekaniker

Antal aktier 2020: 28

anders_bejmar_800x800_1.jpg

Anders Bejmar
Arbetstagarsuppleant utsedd av PTK-klubbarna i Biliakoncernen

Född: 1960

Invald i styrelsen: 2016

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Anställd hos Bilia. Eneqvist bil

Övriga uppdrag 2020:
Ordförande Koncernklubben Ledarna Bilia Personbilar AB samt Ledarna lokala klubben Stockholm. Ledamot i Teknik och Motor Öst och Huvudstyrelsen Teknik & Motor.

Antal aktier 2020: -

isak_ekblom_800x800_1.jpg

Isak Ekblom
Arbetstagarsuppleant utsedd av LO-klubbarna i Biliakoncernen

Född: 1988

Invald i styrelsen: 2016

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Karosseritekniker, Motorbranschens Tekniska Gymnasium. Anställd hos Bilia. För troendeuppdrag för IF Metall

Övriga uppdrag 2020:
Ordf IF Metall Verkstadsklubb Göteborg. Styrelseledamot i ABF Sydvästra Götaland.

Antal aktier 2020: -

Läs mer här

Bolagsstyrning

Hållbar, ansvarsfull och effektiv.

Läs mer här
Bolagsstyrning

Koncernledning

Träffa vår ledningsgrupp

Läs mer här
Koncernledning

Styrelse

Hälsa på vår styrelse

Läs mer här
Styrelse