Styrelse

Lär känna våra styrelsemedlemmar

Styrelse

Styrelse

Bilias styrelse består av åtta ledamöter som väljs på årsstämman, två ledamöter med var sin suppleant som utses av de anställda.

Valberedningen förbereder och ger årsstämman förslag på:

  • Ledamöter till styrelsen
  • Arvoden till ledamöterna
  • Styrelseordförande
  • Revisorer och revisorssuppleanter
  • Arvoden till revisorerna

Styrelsens arbete under året redovisas i årsredovisningen och i bolagsstyrningen.

 

mats_qviberg_800x800_1.jpg

Mats Qviberg
Styrelseordförande

Född: 1953

Invald i styrelsen: 2003

Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare arbetslivserfarenhet från SEB och Carnegie

Övriga uppdrag 2021: 
Styrelseordförande i Investment AB Öresund. Vice styrelseordförande i Fabege AB

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Antal aktier 2021:13 219 389 (med familj)

 

jan_pettersson_800x800_1.jpg

Jan Pettersson
Vice styrelseordförande

Född: 1949

Invald i styrelsen: 2003

Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
Ekonomexamen vid Stockholms  universitet 1973. Verksam inom fordonsbranschen, Kinnevikskoncernen, VD Toyota och Svenska Motor AB, VD och koncernchef i Bilia AB

Övriga uppdrag 2021: 
Styrelse ordförande i Active Driving AB och Trosta Park AB

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

Antal aktier 2021: 1 200 000 (Kapitalförsäkring 1 020 000, direktregistrerade 180 000 med familj)

Ingrid_jonasson_blank_800x800_1.jpg

Ingrid Jonasson Blank
Styrelseledamot

Född: 1962

Invald i styrelsen: 2006

Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
Civilekonom, Handelshögskolan i Göteborg. Verksam inom ICA-koncernen, senast som vVD för Ica Sverige AB

Övriga uppdrag 2021: 
Styrelseledamot i  Musti Group Oy, Orkla ASA, Kjell & Co AB, Bygghemma AB, Haypp Group AB, Forenom Group Oy, Nordic Morning Oy, Aimn Apparel AB, Citygross AB och Astrid Lindgrens AB

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

Antal aktier 2021: 40 000

gunnar_blomkvist_800x800_1.jpg

Gunnar Blomkvist
Styrelseledamot, ledamot ersättnings- och revisionsutskotten och ledamot fastighetsutskottet

Född: 1955

Invald i styrelsen: 2017

Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
Civilekonom, Handelshögskolan i Göteborg. Verksam inom Bilia AB, senast som CFO.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

Antal aktier 2021: 75 598

anna_engebretsen_800x800_1.jpg

Anna Engebretsen
Styrelseledamot och ledamot ersättningsutskottet

Född: 1982

Invald i styrelsen: 2010

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilekonom, Handelshögskolan i Oslo. OMD (Omnicom Media Group) och Skistar AB.

Övriga uppdrag 2021:
Styrelseledamot i Investment AB Öresund och MQ MarQet AB. 

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Antal aktier 2021: 5 170 360 (med familj) 

niklas_paulson_800x800_1.jpg

Nicklas Paulson
Styrelseledamot och ordförande ersättningsutskottet

Född: 1970

Invald i styrelsen: 2018

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilekonom,  Stockholms  Universitet. Carnegie, Alfred Berg, ABN AMRO och Swedbank.

Övriga uppdrag 2021:
VD i Investment AB Öresund. Styrelseledamot i Ovzon AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Antal aktier 2021: 2 000

jon_risfelt_800x800_1.jpg

Jon Risfelt
Styrelseledamot och ordförande revisionsutskottet

Född: 1961

Invald i styrelsen: 2003

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilingenjör kemiteknologi KTH. Ericsson, SAS, American Express, Nyma & Shultz, Europolitan och Gambro Renal

Övriga uppdrag 2021:
Styrelseordförande i Knowit AB, CAB Group AB och Axentia Group Holding AB. Styrelseledamot i Boule Diagnostics AB och Projektengagemang AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

Antal aktier 2021: 26 415

Caroline Af Ugglas

Caroline af Ugglas
Styrelseledamot och ledamot revisionsutskottet

Född: 1958

Invald i styrelsen: 2022

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Ekonomexamen från Stockholms universitet, Vice VD i Svenskt Näringsliv och dessförinnan Aktiechef på Skandia Liv

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

Övriga uppdrag 2022:
Ledamot i styrelserna i ACQ Bure, AMF pension, Beijer Alma (publ) och Lifco (publ)

Antal aktier 2022: 3000

patrik_nordvall_800x800_1.jpg

Patrik Nordvall
Arbetstagarrepresentant utsedd av PTK-klubbarna i Biliakoncernen

Född: 1967

Invald i styrelsen: 2004

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Processteknisk utbildning och IHM Business School Senior. Anställd hos Bilia

Övriga uppdrag 2021:
Klubbordförande Unionen på Bilia samt Fastighets- och Förvaltningsutvecklare

Antal aktier 2021: 504

dragan_mitrasinovic_800x800_1.jpg

Dragan Mitrasinovic
Arbetstagarrepresentant utsedd av LO-klubbarna i Biliakoncernen

Född: 1958

Invald i styrelsen: 2005

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Fordonsteknisk yrkesskola. Anställd hos Bilia

Övriga uppdrag 2021:
Ordförande i Bilias verkstadsklubb i Stockholm samt bilmekaniker

Antal aktier 2021: 28

anders_bejmar_800x800_1.jpg

Anders Bejmar
Arbetstagarsuppleant utsedd av PTK-klubbarna i Biliakoncernen

Född: 1960

Invald i styrelsen: 2016

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Anställd hos Bilia. Eneqvist bil

Övriga uppdrag 2021:
Ordförande Koncernklubben Ledarna Bilia Personbilar AB samt Ledarna lokala klubben Stockholm. Ledamot i Teknik- och Motor Öst och Huvudstyrelsen Teknik & Motor.

Antal aktier 2021: 100

isak_ekblom_800x800_1.jpg

Isak Ekblom
Arbetstagarsuppleant utsedd av LO-klubbarna i Biliakoncernen

Född: 1988

Invald i styrelsen: 2016

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Karosseritekniker, Motorbranschens Tekniska Gymnasium. Anställd hos Bilia. För troendeuppdrag för IF Metall

Övriga uppdrag 2021:
Ordf IF Metall Verkstadsklubb Göteborg. Styrelseledamot i ABF Sydvästra Götaland.

Antal aktier 2021: -

Läs mer här

Bolagsstyrning

Hållbar, ansvarsfull och effektiv.

Läs mer här
Bolagsstyrning

Koncernledning

Träffa vår ledningsgrupp

Läs mer här
Koncernledning

Styrelse

Hälsa på vår styrelse

Läs mer här
Styrelse