Styrelse

Lär känna våra styrelsemedlemmar

Styrelse

Styrelse

Bilias styrelse består av tio ledamöter som väljs på årsstämman, två ledamöter med var sin suppleant som utses av de anställda.

Valberedningen förbereder och ger årsstämman förslag på:

  • Ledamöter till styrelsen.
  • Arvoden till ledamöterna. 
  • Styrelseordförande. 
  • Revisorer och revisorssuppleanter. 
  • Arvoden till revisorerna. 

Styrelsens arbete under året redovisas i årsredovisningen och i bolagsstyrningen.

mats_qviberg_800x800_1.jpg

Mats Qviberg
Styrelseordförande.

Född: 1953

Invald i styrelsen: 2003

Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare arbetslivserfarenhet från SEB och Carnegie.

Övriga uppdrag 2019: 
Styrelseordförande i Investment AB Öresund. Vice styrelseordförande i Fabege AB.

Antal aktier 2019: 12 425 515 (med familj)

 

jan_pettersson_800x800_1.jpg

Jan Pettersson
Vice styrelseordförande

Född: 1949

Invald i styrelsen: 2003

Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
Ekonomexamen vid Stockholms  universitet 1973. Verksam inom fordonsbranschen, Kinnevikskoncernen, VD Toyota och Svenska Motor AB, VD och koncernchef i Bilia AB.

Övriga uppdrag 2019: 
Styrelse ordförande i Active Driving AB och Trosta Park AB.

Antal aktier 2019: 1 150 000 (Kapitalförsäkring 970 000, direktregistrerade 180 000.)

Ingrid_jonasson_blank_800x800_1.jpg

Ingrid Jonasson Blank
Styrelseledamot

Född: 1962

Invald i styrelsen: 2006

Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
Civilekonom, Handels högskolan i Göteborg. Verksam inom ICA-koncernen, senast som vVD för Ica Sverige AB.

Övriga uppdrag 2019: 
Styrelseledamot i  Musti Group Oy, Orkla AS, Nordic Morning Group Oy, Kjell & Co AB, Bygghemma AB, Haypp Group AB, Forenom Oy, Nordic Morning Oy, ZetaDisplay AB och Astrid Lindgrens AB.

Antal aktier 2019: 40 000

gunnar_blomkvist_800x800_1.jpg

Gunnar Blomkvist
Styrelseledamot
Ledamot ersättnings- och revisionsutskotten

Född: 1955

Invald i styrelsen: 2017

Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
Civilekonom, Handelshögskolan i Göteborg. Verksam inom Bilia AB, senast som CFO.

Antal aktier 2019: 75 598

anna_engebretsen_800x800_1.jpg

Anna Engebretsen
Styrelseledamot

Född: 1982

Invald i styrelsen: 2010

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilekonom, Handelshögskolan i Oslo. Projektledare på OMD (Omnicom Media Group) mediebyrå och marknad och sponsring på Skistar AB.

Övriga uppdrag 2019:
Styrelseledamot i MQ Holding AB och Investment AB  Öresund.

Antal aktier 2019: 5 089 360 (med familj)

eva_eriksson_800x800_1.jpg

Eva Eriksson
Styrelseledamot

Född: 1959

Invald i styrelsen: 2019

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilingenjör, KTH Stockholm. Kungsfiskaren Bygg & Fastighets AB, Föreningsbanken AB, JM AB, Norgani Hotels ASA.

Övriga uppdrag 2019:
Styrelseledamot i Fabege AB, och OBOS, Norge.

Antal aktier 2019: 0

jack_forsgren_800x800_1.jpg

Jack Forsgren
Styrelseledamot
Ordförande ersättningsutskottet

Född: 1945

Invald i styrelsen: 2003

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Pol. mag. vid Göteborgs universitet 1968. VD och koncernchef Mölnlycke AB och Nobel Biocare AB.

Övriga uppdrag 2019:
Styrelseledamot i Maquire AB, Jerrie AB och Svenska Mässans huvudmannaråd.

Antal aktier 2019: 71 400

mats_holgerson_800x800_1.jpg

Mats Holgerson
Styrelseledamot.
Ledamot revisionsutskottet.

Född: 1953

Invald i styrelsen: 2006

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. VD Statoil Norge, Statoil Detaljhandel Skandinavia och  Menigo Foodservice. Chief  Operating Officer ICA AB.

Övriga uppdrag 2019:
Styrelseledamot i Trophi Fastighets AB och Nordward Seafood Holding AB.

Antal aktier 2019: 22 440

niklas_paulson_800x800_1.jpg

Nicklas Paulson
Styrelseledamot

Född: 1970

Invald i styrelsen: 2018

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilekonom,  Stockholms  Universitet. Carnegie, Alfred Berg, ABN AMRO och Swedbank.

Övriga uppdrag 2019:
VD i Investment AB Öresund. Styrelseledamot i Bulten AB och Ovzon AB.

Antal aktier 2019: 2 000

jon_risfelt_800x800_1.jpg

Jon Risfelt
Styrelseledamot
Ordförande revisionsutskottet. Ledamot ersättningsutskottet.

Född: 1961

Invald i styrelsen: 2003

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilingenjör kemiteknologi KTH. Ericsson, SAS, American Express, Nyman & Shultz, Europolitan och Gambro Renal.

Övriga uppdrag 2019:
Styrelseordförande i Bisnode AB, Bisnode Business Information Group AB, Cabonline Group Holding AB och CAB Group AB. Styrelseledamot i Boule Diagnostics AB, Elos Medtech AB och Knowit AB.

Antal aktier 2019: 25 940

patrik_nordvall_800x800_1.jpg

Patrik Nordvall
Arbetstagarrepresentant
Utsedd av PTK-klubbarna i Biliakoncernen.

Född: 1967

Invald i styrelsen: 2004

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Processteknisk utbildning och IHM Business School Senior. Anställd hos Bilia.

Övriga uppdrag 2019:
Klubbordförande Unionen på Bilia samt Fastighets- och Förvaltningsutvecklare.

Antal aktier 2019: 504

anders_bejmar_800x800_1.jpg

Anders Bejmar
Arbetstagarsuppleant
Utsedd av PTK-klubbarna i Biliakoncernen.

Född: 1960

Invald i styrelsen: 2016

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Anställd hos Bilia. Eneqvist bil.

Övriga uppdrag 2019:
Ordförande Koncernklubben Ledarna Bilia Personbilar AB samt Ledarna lokala klubben Stockholm. Ledamot i Teknik- och Motor Öst och Huvudstyrelsen Teknik & Motor.

Antal aktier 2019: 274

dragan_mitrasinovic_800x800_1.jpg

Dragan Mitrasinovic
Arbetstagarrepresentant
Utsedd av LO-klubbarna i Biliakoncernen

Född: 1958

Invald i styrelsen: 2005

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Fordonsteknisk yrkesskola. Anställd hos Bilia.

Övriga uppdrag 2019:
Ordförande i Bilias verkstadsklubb i Stockholm samt bilmekaniker.

Antal aktier 2019: 28

isak_ekblom_800x800_1.jpg

Isak Ekblom
Arbetstagarsuppleant
Utsedd av LO-klubbarna i Biliakoncernen.

Född: 1988

Invald i styrelsen: 2016

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Karosseritekniker, Motorbranschens Tekniska Gymnasium. Anställd hos Bilia. För troendeuppdrag för IF Metall.

Övriga uppdrag 2019:
Ordförande IF Metall Verkstadsklubb  Göteborg.

Antal aktier 2019: 0

Läs mer här

Bolagsstyrning

Hållbar, ansvarsfull och effektiv.

Läs mer här
Bolagsstyrning

Koncernledning

Träffa vår ledningsgrupp

Läs mer här
Koncernledning

Styrelse

Hälsa på vår styrelse

Läs mer här
Styrelse