Utvecklingsmöjligheter

Utvecklingsmöjligheter

Utvecklas med oss

Hos oss ska alla medarbetare ha möjlighet att utvecklas i ett arbetsklimat som skapar engagemang att nå uppsatta mål. Det kräver ett gott ledarskap och inom Bilia prioriterar vi därför att identifiera och utveckla våra ledare. För att veta om vi är på rätt väg arbetar vi med såväl medarbetarundersökningar som kontinuerlig dialog och avstämning med medarbetarna.

kollegor_1J3B8639_low.jpg

Personlig utveckling

Genom regelbundna medarbetarsamtal med närmaste chef får varje medarbetare möjlighet att diskutera sin roll i företaget och lyfta önskemål om förändring, tankar och idéer kring hur man kan ta större ansvar eller ta sig an andra typer av arbetsuppgifter. Tillsammans med sin chef tar varje medarbetare fram en plan för att skapa förutsättningar för personlig utveckling, arbetsglädje och effektivitet i det dagliga arbetet.

Skräddarsydda utbildningar

På Bilia har du möjlighet att gå skräddarsydda utbildningar anpassade till olika befattningar och utbildningsnivåer. Som chef finns det möjlighet att gå ledarskapsutbildningar på Bilia Academy. Utbildningarna finns på flera nivåer och inkluderar bland annat grundläggande kunskaper inom ledarskap, kommunikation, presentationsteknik och målstyrning och täcker konkreta ämnen som man behöver i sitt ledarskap på Bilia, som ekonomi, affärsmannaskap, rekrytering, förhandling och personalfrågor.

För tekniker och säljare finns det utbildningar på flera olika nivåer. Vårt egenutformade koncept RACE innehåller processer och metoder för hur vi arbetar inom bilförsäljning, skadecenter och servicecenter. RACE-processerna ger vägledning i hur vi ska hantera olika situationer för att nå bästa resultat. Genom att följa fastlagda rutiner uppnår vi effektiva flöden och kvalitetssäkrar vårt sätt att arbeta. Våra generalagenter ger kontinuerligt märkesspecifika utbildningar där man som säljare och tekniker får utbildning i de senaste modellerna från respektive leverantör.

Som nyanställd har man möjlighet att gå vårt introduktionsprogram för att komma in i företagskulturen. Fokus ligger på vår kultur och att skapa nätverk mellan funktioner, bolag och regionledning.

Förmåner

Som anställd hos oss finns en rad förmåner, så som till exempel personalrabatt på våra produkter och tjänster, friskvårdsbidrag och rabatter på bland annat träningskort, försäkringar och en medarbetarbonus som sätts av i en pensionsfond. Förmånerna är till största delen nationella och ibland lokala. Utgångspunkten är att måna om våra medarbetares hälsa, skapa intresse för våra erbjudanden och att dela framgångar.

Hälsa och teambildning

På Bilia vill vi vara med och sponsra hälsofrämjande och teambildande aktiviteter. Förutom rabatter på träningskort och friskvårdsbidrag motiverar vi lokala aktiviteter som främjar hälsa och gemenskap. Ett exempel är Bilia Health Race som ger medarbetare som tillsammans deltar i någon form av lagaktivitet i motionslopp eller annan liknande aktivitet. Ett annat exempel är att erbjuda träning på våra anläggningar.

Läs mer om

Vår vision

Vår vision och värdegrund vägleder oss i hur vi bemöter våra kunder och kollegor

Läs mer här
Vår vision

Mål & strategi

Här kan du läsa om hur vi skapar värde för våra kunder, våra mål och hur vi planerar att växa framöver.

Läs mer här
Mål & strategi

Om oss

Som en av Europas största helhetsleverantörer för allt som rör bilägandet erbjuder vi service, finansiering, försäkringar och dessutom försäljning av nya och begagnade bilar.

Läs mer här
Om oss