Värderingar och kultur

Värderingar och kultur

Inom Bilia lever vi efter väldefinierade värderingar i syfte att skapa en positiv organisation som gynnar såväl kunder som medarbetare. 

Vision

Branschens bästa servicebolag – genom omtänksamhet om sina kunder och kollegor.

Vi arbetar kontinuerligt för att vara branschens bästa servicebolag genom attraktiva fullserviceverkstäder, lättillgängliga bilhallar och en kundservice som alltid finns nära till hands, alla dagar, dygnet runt.

Kultur och värdegrund

Engagemang, kompetens, äkta, respekt.

Vi är engagerade i mötet med varandra, med kunder och leverantörer. Vi nyttjar vår kompetens för att hitta lösningar och förslag med kundens bästa för ögonen. Genom att vara äkta, ärliga och visa respekt för varandra skapar vi förtroende för oss som företag och våra medarbetare.

Kundlöfte

En bättre upplevelse.

På Bilia gör vi alltid det lilla extra för våra kunder, oavsett om kontakten sker via telefon, som ett besök i verkstaden eller i bilhallen. Genom att skapa en positiv upplevelse som överträffar förväntningar och ger ett mervärde, kan vi bygga långsiktiga kundrelationer som särskiljer oss från andra aktörer i branschen.

Jämställdhet och mångfald

toyota_verkstad_1J3B9361_low.jpg

Vi strävar efter att ha en arbetsmiljö som är inkluderande och där varje medarbetare känner sig uppskattad för den man är och där man får bekräftelse för sitt arbete. Vi är övertygade om att en arbetsplats som utgörs av kollegor med olika erfarenhet, kunskap och bakgrund har positiva effekter på såväl arbetsmiljön som företagets lönsamhet.

Branschen är mansdominerad vilket ställer höga krav på åtgärder för att attrahera kvinnor. För Bilia är det en självklarhet att verka på lika grunder oavsett kön. Vi övertygade om att en jämn könsfördelning har positiva effekter på såväl arbetsmiljön som lönsamheten och vill mot den bakgrunden anställa fler kvinnor. Vi har utarbetat en speciell rekryteringspolicy med regelbunden uppföljning, arbetar givetvis aktivt med lönekartläggning och jämställdhetsplan och håller samtalen om rekrytering levande.

Som ett ytterligare led i arbetet med att stärka mångfalden arbetar vi aktivt med att rekrytera personer med olika etniska bakgrunder. Idag pratas cirka 30 olika språk inom koncernen!

Ledarskap och medarbetarskap

Ett bra ledarskap är en förutsättning för en medarbetares engagemang och förmåga att prestera. Alla chefer inom Bilia har ansvar för att stödja och främja gruppers och individers välbefinnande.

Vi jobbar bland annat med situationsanpassat ledarskap, vilket innebär att våra ledare ska bemöta och coacha medarbetare utifrån varje individuell situation och roll.

Vår ambition är att alla medarbetare ska få möjlighet att jobba med de arbetsuppgifter som man trivs bäst med. För när du som medarbetare växer, då växer också vi som företag.

kollegor_1J3B8639_low.jpg

Läs mer om

Vår vision

Vår vision och värdegrund vägleder oss i hur vi bemöter våra kunder och kollegor

Läs mer här
Vår vision

Mål & strategi

Här kan du läsa om hur vi skapar värde för våra kunder, våra mål och hur vi planerar att växa framöver.

Läs mer här
Mål & strategi

Om oss

Som en av Europas största helhetsleverantörer för allt som rör bilägandet erbjuder vi service, finansiering, försäkringar och dessutom försäljning av nya och begagnade bilar.

Läs mer här
Om oss