Våra mål och intressenter

Våra mål och intressenter

Intressenter_220509.jpg

Intressenter

Vår förståelse för intressenternas krav och förväntningar på vår verksamhet är en förutsättning för att vi ska kunna skapa ett långsiktigt värde. Vi har gjort en analys av de intressentgrupper som vi bedömer ha störst inflytande över, och/eller påverkas mest av, vår verksamhet och hållbarhetsarbete.

Våra mest prioriterade intressentgrupper; medarbetare, kunder, generalagenter och leverantörer.

 

Hållbarhetsmål

Nio mål att jobba mot i Agenda 2030

Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling för att utrota fattigdom, bekämpa klimatförändringar och säkerställa en fredlig och inkluderande värld. Det handlar om att vi alla behöver bidra och jobba för att bidra till omställningen för en mer miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.
Bilia har gått igenom de 17 målen och 169 delmålen i Agenda 2030 och identifierat de mål som Bilia kan vara med och bidra till. Bilia fokuserar sitt hållbarhetsarbete på områdena hållbar tillväxt, cirkulär ekonomi, värna människan, fossilfri mobilitet och skydda liv.
Utifrån dessa har Bilia identifierat nio mål som vi arbetar för. Nedan listas exempel på områden som Bilia arbetat med 2021, med koppling till målen. 

_hallbarhetsmal_1600x1400.png

 • Mål 3. God hälsa och välbefinnande.

  Säkerhet i trafiken

 • Mål 5. Jämställdhet

  Likabehandling, fler kvinnor på Bilia
 • Mål 7. Hållbar energi för alla

  Energilagring i gamla batterier Energieffektivisering

 • Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

  Undervisning i svenska på arbetet

 • Mål 11. Hållbara städer och samhällen

  Bilia – del i den globala ekonomin
  Mätning av klimatpåverkan enligt GHG-protokollet

 • Mål 12. Hållbar produktion och konsumtion

  Kundanpassade lösningar för hållbara transporter Renovering av bildelar
  Begagnade delar

 • Mål 17. Genomförande och globalt partnerskap

  Medlemmar i Nätverket för Hållbart Näringsliv, NMC


  Läs mer om alla målen i vår hållbarhets rapport

Läs mer om

Om oss

Som en av Europas största bilåterförsäljare erbjuder vi service, finansiering, försäkringar och dessutom försäljning av nya och begagnade bilar.

Läs mer här
Om oss

Bilia i korthet

Få en snabb överblick av vilka vi är och vår historia

Läs mer här
Bilia i korthet

Mål & strategi

Här kan du läsa om hur vi skapar värde för våra kunder, våra mål och hur vi planerar att växa framöver.

Läs mer här
Mål & strategi