Våra mål och intressenter

Våra mål och intressenter

AR19-20_iStock-518466322_low.jpg

Intressenter

Vår förståelse för intressenternas krav och förväntningar på vår verksamhet är en förutsättning för att vi ska kunna skapa ett långsiktigt värde. Vi har gjort en analys av de intressentgrupper som vi bedömer ha störst inflytande över, och/eller påverkas mest av, vår verksamhet och hållbarhetsarbete.

Våra mest prioriterade intressentgrupper; medarbetare, kunder, generalagenter och leverantörer.

 

Hållbarhetsmål

Bilia bidrar på olika sätt till flera av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Vi har valt att fokuserar på de tre mål som vi bedömer har störst relevans för verksamheten samt högst krav och förväntningar från våra intressenter.

Dessa mål är Hälsa och välbefinnande (3), God utbildning för alla (4) och Hållbar konsumtion och produktion (12).

MÅL 3 Hälsa och välbefinnande

Under den rådande Covid19 spridningen har Bilia fokuserat på säkerhet för
kunder och anställda. Bilia har agerat enligt vid varje tillfälle gällande
allmänna råd och restriktioner i våra verksamhetsländer. Arbetssätt har anpassats och skyddsutrustning har använts för att bidra till minskad smittspridning. Som exempel har leveransen av bilar till kunder justerats, möjlighet att lämna nycklar utanför verkstaden och hämtning och lämning av bil.

Delar av Bilias personal har omfördelades till flera anläggningar eller
rekommenderats hemarbete när detta varit möjligt. Arbetsuppgifter har pausats för att frigöra resurser för att täcka upp och stötta där frånvaro uppstått.

Som en konsekvens av pandemin riskerar psykisk ohälsa att öka i samhället och Bilias chefer var extra vaksamma på signaler som indikerade att medarbetare behöver hjälp och stöd.

MÅL 4 God utbildning för alla

Motorbranschen, inklusive Bilia, har en utmaning i att framöver rekrytera medarbetare till Serviceaffären. De utmaningar som finns är stora pensionsavgångar kombinerat med ett lågt elevantal på gymnasiet. En strategi är att attrahera och rekrytera framtida tekniker direkt från gymnasieskolan. Därför har Bilia utvecklat Bilia Elevprogram som ska säkerställa att eleverna får en bra och säker praktikperiod hos Bilia. De handledare som tar emot eleverna är certifierade handledare med en godkänd utbildning av Skolverket. Bilia stöttar skolar med program, material och utbildning så att lärarna har kunskap om den senaste tekniken.

Läs mer om Bilia som arbetsgivare

MÅL 12 Hållbar konsumtion och produktion

I Bilia arbetar vi med bilen genom hela dess livscykel, från fabrik via flera ägare och slutligen till demontering.

Bilia samarbetar med generalagenter som har möjlighet och vill uppfylla de krav som finns för hållbar produktion och konsumtion. De produkter och tjänster som Bilia tillhandahåller bidrar under sin livscykel till negativ miljöpåverkan, genom nyttjande av fossila bränslen och utsläpp som kan påverka klimat, miljö och hälsa negativt. Bilia har ett ansvar mot kunder och anställda att beskriva verksamhetens, produkternas och tjänsternas påverkan och hur negativa effekter kan mildras genom hållbara val. Vi hjälper kunden att ta beslut om sin miljöpåverkan baserat på en behovsanalys av kundens förutsättningar och önskemål. Vi arbetar nära våra leverantörer och bidrar till kunskapsspridning och faktiska miljöförbättrande åtgärder i deras verksamheter.

Läs mer om

Om oss

Som en av Europas största bilåterförsäljare erbjuder vi service, finansiering, försäkringar och dessutom försäljning av nya och begagnade bilar.

Läs mer här
Om oss

Bilia i korthet

Få en snabb överblick av vilka vi är och vår historia

Läs mer här
Bilia i korthet

Mål & strategi

Här kan du läsa om hur vi skapar värde för våra kunder, våra mål och hur vi planerar att växa framöver.

Läs mer här
Mål & strategi