Våra hållbarhetsmål

Våra hållbarhetsmål

Uppdaterade hållbarhetsmål

Bilia presenterade i maj 2022 uppdaterade finansiella mål samt hållbarhetsmål. Bilia övergripande vision och affärside är att vara branschens bästa servicebolag- genom omtänksamhet om kunder, kollegor och världen vi lever i. Bilia ska med omtänksamhet och stolthet skapa en hållbar affär genom att erbjuda attraktiva och innovativa helhetslösningar för den mobila människan.

Bilias hållbarhetsmål är:

1. Kundnöjdhet som är 3 procentenheter högre än genomsnittet för respektive märke i sitt land

Nöjda kunder är en viktig komponent i Bilias interna strategi för att vara en framgångsrik organisation. För de senaste tre åren var kundnöjdheten 2,9 procentenheter högre än genomsnittet för respektive märke i sitt land.

 

2. Ökad andel begagnade reservdelar i våra skadeverkstäder

Målet är kopplat till vår cirkulära affärsmodell och avser att öka andelen begagnade reservdelar från våra bildemonteringar till våra skadeverkstäder. Detta bidrar till en bättre Serviceaffär och ett bättre nyttjande av bilen under hela livscykeln. 

 

3a. Andelen engagerade medarbetare över benchmark samt årlig förbättring

Andelen engagerade och stolta medarbetare är en viktig komponent i vår interna strategi för att ha stolta medarbetare och nöjda kunder. För 2021 var andelen engagerade och stolta medarbetare 17 procentenheter högre jämfört med benchmark.

 

3b. Andelen kvinnor i försäljningsverksamheten bör överstiga 30 procent

Bilia vill vara en jämställd organisation, där män och kvinnor finns representerade inom samtliga yrkeskategorier. Vi vill öka andelen kvinnor i vår verksamhet och fokuserar som ett första steg på andelen kvinnor i vår försäljningsverksamhet. Idag har vi cirka 12 procent kvinnor inom försäljningsverksamheten.

 

4. Bidra till en lägre klimatpåverkan hos våra kunder vid användning av de produkter och servicetjänster vi tillhandahåller

Bilia vill bidra till en lägre klimatpåverkan och kommer att arbeta med aktiviteter för att identifiera på vilket sätt det ska göras för att framöver etablera mätbara målsättningar för verksamheten.

Nio mål att jobba mot i Agenda 2030

Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling för att utrota fattigdom, bekämpa klimatförändringar och säkerställa en fredlig och inkluderande värld. Det handlar om att vi alla behöver bidra och jobba för att bidra till omställningen för en mer miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.
Bilia har gått igenom de 17 målen och 169 delmålen i Agenda 2030 och identifierat de mål som Bilia kan vara med och bidra till. Bilia fokuserar sitt hållbarhetsarbete på områdena hållbar tillväxt, cirkulär ekonomi, värna människan, fossilfri mobilitet och skydda liv.
Utifrån dessa har Bilia identifierat nio mål som vi arbetar för. Nedan listas exempel på områden som Bilia arbetat med 2021, med koppling till målen. 

_hallbarhetsmal_1600x1400.png

 • Mål 3. God hälsa och välbefinnande.

  Säkerhet i trafiken

 • Mål 5. Jämställdhet

  Likabehandling, fler kvinnor på Bilia
 • Mål 7. Hållbar energi för alla

  Energilagring i gamla batterier Energieffektivisering

 • Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

  Undervisning i svenska på arbetet

 • Mål 11. Hållbara städer och samhällen

  Bilia – del i den globala ekonomin
  Mätning av klimatpåverkan enligt GHG-protokollet

 • Mål 12. Hållbar produktion och konsumtion

  Kundanpassade lösningar för hållbara transporter Renovering av bildelar
  Begagnade delar

 • Mål 17. Genomförande och globalt partnerskap

  Medlemmar i Nätverket för Hållbart Näringsliv, NMC


  Ladda ner en sammanfattning av hållbarhetsmålen. 

Läs mer om

Hållbarhetsrapporter

Läs rapporterna här
Hållbarhetsrapporter

Bilia i korthet

Få en snabb överblick av vilka vi är och vår historia

Läs mer här
Bilia i korthet

Mål & strategi

Här kan du läsa om hur vi skapar värde för våra kunder, våra mål och hur vi planerar att växa framöver.

Läs mer här
Mål & strategi