Vi summerar året som gått

Vi summerar året som gått
Våra förvärv stärker Biliafamiljen

Våra förvärv stärker Biliafamiljen

Per Avander, Koncernchef

Jag är oerhört stolt över att vi trots tuffa förutsättningar hittat nya sätt att tillsammans driva Bilia framåt på ett omtänksamt sätt för våra kunder, medarbetare och världen vi lever i. Jag ser fram emot att vi fortsätter det arbetet framöver. Rekordresultatet kom främst från ett fortsatt starkt resultat för Serviceaffären och det högsta resultatet någonsin vid försäljning av begagnade bilar.

Läs mer här

Finansiella mål för 2022

Bilias finansiella mål infriades 2022 enligt följande: Rörelsemarginal 5,9 procent (mål 5,0 procent). Utdelningsandel 50 procent (mål lägst 50 procent av vinst per aktie). Total tillväxt uppfyllde inte målet (mål högre än 5,0 procent). Nettolåneskuld i relation till EBITDA, exklusive IFRS 16, var 0,8 gånger (mål lägre än 2,0 gånger). Från 2017 till 2022 har Bilias totala omsättningstillväxt varit 27 procent, en genomsnittlig årlig tillväxt om 5 procent. Den negativa tillväxten för 2022 förklaras främst av avyttrade verksamheter.

Rörelsemarginal, %

Rörelsemarginal 5,9 procent (mål 5 procent)

Utdelningsandel, %

Utdelningsandel 50 procent (mål över 50)

Total tillväxt, %

Total tillväxt -0,5 procent (mål 5–10)

Nettolåneskuld

I relation till EBITDA, exklusive IFRS 16, 0,8 gånger (mål ej över 2,0).

Personbilsleveranser 2021

Per varumärke, angett i %

Koncernen

Sverige

Norge

Västeuropa

Läs mer om

Hållbarhet

Omtänksamhet om vår verksamhet, anställda, kunder och omvärlden.

Läs mer här
Hållbarhet

Vårt erbjudande

Biliakoncernen är indelad i tre affärsområden, Service, Bilar och Drivmedel. Vi finns på fyra marknader med 20 starka varumärken.

Läs mer här
Vårt erbjudande

Nyfiken på Biliafamiljen?

Ta reda på mer om hur det är att arbeta hos oss!

Läs mer
Nyfiken på Biliafamiljen?