Vi summerar året som gått

Vi summerar året som gått
Rekordresultat för året trots pandemin

Rekordresultat för året trots pandemin

Per Avander, Koncernchef

Jag är oerhört stolt över hur vi tillsammans i Biliafamiljen, under året som gått, anpassat vår verksamhet efter rådande förutsättningar med fokus på säkerhet och omtanke för våra kunder och medarbetare. Trots Covid-19 pandemin redovisade vi det högsta resultatet någonsin för ett helår. Det starka resultatet var framför allt hänförligt till Serviceaffären och till försäljning av begagnade bilar.

Läs mer här

Finansiella mål

Bilia har fem övergripande finansiella mål som gäller över en konjunkturcykel: Rörelsemarginal, mål 2,5 %, Avkastning på eget kapital, mål 18,0 %, Utdelningsandel, mål över 50 %, Total tillväxt mål 5–10%, Nettolåneskuld i relation till EBITDA, exklusive IFRS 16, mål ej över 2,0. Under 2018 till 2020 har Bilias totala tillväxt för de enskilda åren varit under målet som är 5–10 procent under en konjunkturcykel. Den genomsnittliga ökningen av tillväxten de senaste fem åren var däremot 8 procent. Måluppfyllelse för nettolåneskuld i relation till EBITDA, ggr mäts exklusive IFRS 16.

Rörelsemarginal, %

Rörelsemarginal 4,5 procent (mål 2,5)

Avkastning på eget kapital, %

Avkastning på eget kapital 27,5 procent (mål 18,0)

Utdelningsandel, %

Utdelningsandel 60 procent (mål över 50)

Total tillväxt, %

Total tillväxt 2,2 procent (mål 5–10)

Nettolåneskuld

I relation till EBITDA, exklusive IFRS 16, -0,2 gånger (mål ej över 2,0).

Personbilsleveranser 2020

Per varumärke, angett i %

Koncernen

Sverige

Norge

Västeuropa

Fördelning per land

Angett i %

Omsättning fördelat på land

Angett i %

Antal anläggningar och omsättning per land

 

Antal

Andel av omsättning

Sverige 96 61%
Norge 27 27%
Tyskland 7 3%
Luxemburg 2 4%
Belgien 5 5%

Medarbetarengagemang

Även i år rankade Bilia högt och hamnade på en 5:e plats i ”Årets arbetsgivare i servicebranschen” i Brilliant Awards – Employee Experience 2020.

Läs mer om

Hållbarhet

Omtänksamhet om vår verksamhet, anställda, kunder och omvärlden.

Läs mer här
Hållbarhet

Vårt erbjudande

Biliakoncernen är indelad i tre affärsområden, Service, Bilar och Drivmedel. Vi finns på fem marknader med tolv starka varumärken.

Läs mer här
Vårt erbjudande

Nyfiken på Biliafamiljen?

Ta reda på mer om hur det är att arbeta hos oss!

Läs mer
Nyfiken på Biliafamiljen?