Vi summerar året som gått

Vi summerar året som gått
Våra förvärv stärker Biliafamiljen

Våra förvärv stärker Biliafamiljen

Per Avander, Koncernchef

Jag är oerhört stolt över att vi trots tuffa förutsättningar hittat nya sätt att tillsammans driva Bilia framåt på ett omtänksamt sätt för våra kunder, medarbetare och världen vi lever i. Jag ser fram emot att vi fortsätter det arbetet framöver. Rekordresultatet kom främst från ett fortsatt starkt resultat för Serviceaffären och det högsta resultatet någonsin vid försäljning av begagnade bilar.

Läs mer här

Finansiella mål för 2021

Alla Bilias finansiella mål infriades 2021 enligt följande: Rörelsemarginal 5,4 procent (mål 2,5). Avkastning på eget kapital 33,8 procent (mål 18,0). Utdelningsandel 53 procent (mål över 50). Total tillväxt 18 procent (mål 5–10). Nettolåneskuld i relation till EBITDA, exklusive IFRS 16, 0,2 gånger (mål <2,0) Från 2017 till 2021 har Bilias totala omsättningstillväxt varit 29 procent vilket är i linje med målet om en genomsnittlig årlig tillväxt om 5–10 procent under en konjunkturcykel. Den genomsnittliga ökningen av tillväxten de senaste fem åren var 8 procent. Måluppfyllelse för nettolåneskuld i relation till EBITDA, ggr mäts exklusive IFRS 16.

Rörelsemarginal, %

Rörelsemarginal 5,4 procent (mål 2,5)

Avkastning på eget kapital, %

Avkastning på eget kapital 33,8 procent (mål 18,0)

Utdelningsandel, %

Utdelningsandel 53 procent (mål över 50)

Total tillväxt, %

Total tillväxt 18 procent (mål 5–10)

Nettolåneskuld

I relation till EBITDA, exklusive IFRS 16, 0,2 gånger (mål ej över 2,0).

Personbilsleveranser 2021

Per varumärke, angett i %

Koncernen

Sverige

Norge

Västeuropa

Fördelning per land

Angett i %

Omsättning fördelat på land

Angett i %

Antal anläggningar och omsättning per land

 

Antal

Andel av omsättning

Sverige 111 58%
Norge 34 32%
Tyskland 4 2%
Luxemburg 1 4%
Belgien 5 5%

Medarbetarengagemang

Läs mer om

Hållbarhet

Omtänksamhet om vår verksamhet, anställda, kunder och omvärlden.

Läs mer här
Hållbarhet

Vårt erbjudande

Biliakoncernen är indelad i tre affärsområden, Service, Bilar och Drivmedel. Vi finns på fyra marknader med sexton starka varumärken.

Läs mer här
Vårt erbjudande

Nyfiken på Biliafamiljen?

Ta reda på mer om hur det är att arbeta hos oss!

Läs mer
Nyfiken på Biliafamiljen?