Vi summerar året som gått

Vi summerar året som gått
Vårt högsta resultat någonsin

Vårt högsta resultat någonsin

Per Avander, Koncernchef

Jag är oerhört stolt och glad över vad vi tillsammans i Biliafamiljen har åstadkommit under 2019. Vi har återigen redovisat ett rekordresultat, på drygt 1 miljard kronor. Vi har rapporterat en stark tillväxt i vår Serviceaffär och ett väsentligt förbättrat resultat vid försäljning av begagnade bilar. Vi har fortsatt vår strategiska satsning på begagnade bilar och tillfört nya verksamheter genom förvärv.

Läs mer här

Finansiella mål

Bilia har fem övergripande finansiella mål som gäller över en konjunkturcykel: Rörelsemarginal, mål 2,5 %, Avkastning på eget kapital, mål 18,0 %, Utdelningsandel, mål över 50 %, Total tillväxt mål 5–10%, Nettolåneskuld i relation till EBITDA, exklusive IFRS 16, mål ej över 2,0. Under 2019 och 2018 har Bilias totala tillväxt varit under målet hänförligt till Bilaffären. Den genomsnittliga ökningen av tillväxten de senaste fem åren var 10 procent.

Rörelsemarginal, %

Rörelsemarginal 3,8 procent (mål 2,5)

Avkastning på eget kapital, %

Avkastning på eget kapital 26,5 procent (mål 18,0)

Utdelningsandel, %

Utdelningsandel 65 procent (mål över 50)

Total tillväxt, %

Total tillväxt 4,0 procent (mål 5–10)

Nettolåneskuld

I relation till EBITDA, exklusive IFRS 16, 1,3 gånger (mål ej över 2,0).

Personbilsleveranser 2019

Per varumärke, angett i %

Koncernen

Sverige

Norge

Västeuropa

Fördelning per land

Angett i %

Omsättning fördelat på land

Angett i %

Antal anläggningar och omsättning per land

 

Antal

Andel av omsättning

Sverige 94 60%
Norge 28 26%
Tyskland 7 5%
Luxemburg 2 4%
Belgien 5 5%

Medarbetarengagemang

Bilia avancerade från förra årets topp 10 placering till en 4:e plats i ”Årets arbetsgivare i servicebranschen” i Brilliant Awards – Employee Experience 2019.

Läs mer om

Hållbarhet

Omtänksamhet om vår verksamhet, anställda, kunder och omvärlden.

Läs mer här
Hållbarhet

Vårt erbjudande

Biliakoncernen är indelad i tre affärsområden, Service, Bilar och Drivmedel. Vi finns på fem marknader med åtta starka varumärken.

Läs mer här
Vårt erbjudande

Nyfiken på Biliafamiljen?

Ta reda på mer om hur det är att arbeta hos oss!

Läs mer
Nyfiken på Biliafamiljen?