Per Avander summerar kvartalet som gick

Per Avander summerar kvartalet som gick

Stabil Serviceaffär och förbättrat kassaflöde

Fjärde kvartalet

Vårt operativa rörelseresultat för fjärde kvartalet uppgick till 414 Mkr, ett stabilt resultat givet att föregående år påverkades positivt av höga leveranser av nya bilar på grund av ändrade skatteregler i Norge och Sverige. Serviceaffärens resultat för kvartalet uppgick till 320 Mkr. Sverige och Västeuropa redovisade stabila resultat jämfört med föregående år medan Norge redovisade ett resultat om 38 Mkr jämfört med 180 Mkr föregående år. Det lägre resultatet för Norge var främst hänförligt till färre leveranser av nya bilar jämfört med föregående år men även en utmanande marknadssituation i Norge, för oss så som för andra aktörer. Det operativa kassaflödet förbättrades jämfört med föregående år och uppgick till 147 Mkr.

En bättre upplevelse för våra kunder

Kundernas behov har alltid varit vårt fokus. Genom att utveckla helhetslösningar för bilanvändaren kan vi erbjuda våra kunder ett komplett utbud av tjänster. Vi är lyhörda för vad kunderna efterfrågar och utvecklar tjänster för alla bilvarumärken, bland annat däck, demontering och återanvändning av begagnade reservdelar, bilglas, begagnade bilar och skadeverkstäder. Vi ser att marknadens framtida behov inom dessa tjänster växer i takt med att kraven på hållbara lösningar ökar. Kundnöjdhet är ett av våra hållbarhetsmål och för 2023 redovisade vi återigen en kundnöjdhet som var högre än genomsnittet för våra bilvarumärken. Nöjda kunder är en viktig komponent i vår strategi att vara en framgångsrik organisation.

Utveckling och utökning av Biliafamiljen

Vi har under kvartalet utökat Biliafamiljen via förvärv, uppstart av verksamheter samt ett nytt verksamhetsområde. Vi har tillträtt verksamheten i Bilcentergruppen Sörmland AB där vi erbjuder försäljning och service av Mercedes-Benz person- och transportbilar i en toppmodern anläggning. Vi har fortsatt att etablera bilvarumärket XPENG samt expanderat vårt samarbete med Nissan i Sverige. Vi har under kvartalet tecknat avtal att från 1 april 2024 bli officiell importör för Jaguar och Land Rovers varumärken i Sverige och Norge. Vi är glada över att få möjlighet att etablera oss som importör/generalagent. Vidare har vi under kvartalet tecknat avtal om att förvärva B MotorGroup Stockholm AB och kompletterar därmed vår svenska återförsäljarverksamhet med bilvarumärkena Jaguar och Land Rover. Från och med januari 2024 bedriver vi verksamheten i två anläggningar i Stockholm, där vi kommer att erbjuda kunderna högkvalitativ service och försäljning av nya och begagnade bilar.

Möjlig konjunkturförbättring under 2024?

Kvartalet fortsatte präglas av hög inflation och höga räntor. Det kommer nu indikationer på lägre inflation och lägre räntor under 2024. Bilias orderingång av nya bilar har historiskt påverkats negativt tidigt i lågkonjunkturer, men också tidigt påverkats positivt när konjunkturen vänder. Vi har därför en förhoppning om förbättrad orderingång för nya bilar under årets andra hälft. Därtill har vi en stabil och lönsam Serviceaffär som utgör större delen av vårt operativa rörelseresultat, och som är betydligt mindre känslig för konjunkturförändringar. Trots utmanande tider fortsätter vi jobba tillsammans för att driva Bilia framåt. Vår långsiktiga strategi ligger fast, vi vet vad vi ska göra och vad som ger effekt.

Per Avander, VD och koncernchef

Läs mer om

Vår vision

Vår vision och värdegrund vägleder oss i hur vi bemöter våra kunder och kollegor

Läs mer här
Vår vision

Hållbarhet

Omtänksamhet om vår verksamhet, anställda, kunder och omvärlden.

Läs mer här
Hållbarhet

Bolagsstyrning

Hållbar, ansvarsfull och effektiv.

Läs mer här
Bolagsstyrning