"Ödmjukhet och långsiktighet
skapar möjligheter"

"Ödmjukhet och långsiktighet<br> skapar möjligheter"

För att fortsätta vara framgångsrika i en värld som förändras snabbt behöver vi anpassa, förnya och utmana oss själva genom att ständigt utvecklas och hitta nya möjligheter.

Ett stabilt resultat under ett oroligt år
Vi rapporterade vårt näst bästa resultat någonsin för 2022, detta trots en hög makroekonomisk och geopolitisk oro i världen. Året präglades av fortsatt global komponentbrist, stigande inflation, höga räntor och energipriser. Det stabila resultatet, beaktat under året avyttrade verksamheter, var hänförligt till en fortsatt stark Serviceaffär och god efterfrågan på bilar. Likt föregående år går vi in i 2023 med en rekordhög orderstock, totalt 26 325 bilar.

Vår cirkulära affärsmodell
För att bidra till att uppfylla FN:s Globala Mål 2030 och möta efterfrågan på hållbara produkter och tjänster utvecklar vi nya tjänster inom bland annat återanvändande och renovering av reservdelar. Vi har därför de senaste åren förvärvat bildemonte­ringsverksamheter och jobbar med att öka andelen begagnade reservdelar in i våra verkstäder. Under året förvärvade vi majori­teten i Bil1Din AS i Norge och blev den första aktören i Norge att ta ett tydligt hållbarhetsansvar för bilen under hela dess livscykel, inklusive användandet av begagnade reservdelar. Genom vår cirkulära affärsmodell erbjuder vi kunden hjälp med allt från köp av ny eller begagnad bil, försäkringar, tillbehör, service, skade­reparation och hyrbil till demontering och återanvändning av begagnade reservdelar. 
Vi har under året lanserat hållbarhetsmål. Nöjda kunder och stolta medarbetare har vi haft som mål under många år och vi är övertygade att dessa är viktiga komponenter i Bilias hållba­ra tillväxtstrategi. För 2022 var Bilias volymviktade kundnöjd­het sammantaget 3,0 procentenheter högre än genomsnittet för respektive märke i sitt land. Andelen engagerade medar­betare var 15 procentenheter högre jämfört med benchmark, vilket innebar att vi uppfyllde våra mål. Vi tillförde dessutom tre nya hållbarhetsmål avseende återanvändande av begagnade reservdelar, andel kvinnor i vår försäljningsverksamhet och att vi vill bidra till lägre klimatpåverkan för våra kunder.

Tiderna förändras, det gör vi också
Vi ser ett ökat behov av att leverera helhetslösningar för bilanvändaren. Tid är en bristvara för många och genom vårt helhetskoncept kan vi erbjuda våra kunder ett komplett utbud av tjänster och spara värdefull tid. Vi  fortsätter att utveckla vårt nya verksamhetsområde Mobility Care, som är en del i vårt fokus på expansion av gemensamma tjänster för alla bilvarumärken. Mobility Care innefattar i dagsläget bland annat däck, demon­tering och återanvändning av begagnade reservdelar, bilglas, begagnade bilar och skadeverkstäder. Vi ser att marknadens framtida behov av däck och renovering av fälgar växer, då elbilar sliter däck snabbare samtidigt som aluminiumfälgarna idag är större och dyrare än tidigare.

Tillsammans är vi Biliafamiljen
Genom att förvärva verksamheter som kompletterar och för­stärker vår befintliga Service­ och Bilaffär möjliggör vi en fortsatt hållbar affärsstrategi och framtida tillväxt. Vi har under året utökat Biliafamiljen med åtta högkvalitativa bilvarumärken. Via förvärvet av Söderbergs Personbilar i Norrköping AB kan vi från 2023 erbjuda försäljning och service av Volkswagen, Audi, Skoda, Seat och Cupra personbilar samt Volkswagen transport­bilar. Genom förvärvet av AS Insignia erbjuder vi försäljning och serviceverksamhet för Jaguar och Land Rover i Oslo. Därutöver har vi tecknat avtal med XPENG avseende försäljning av nya bilar samt serviceverksamhet i Sverige från 2023. Vi förstärkte under året även vårt erbjudande inom BMW genom förvärv av M Bilar Group AB, en BMW­ och MINI­återför­säljare i Sverige. Vi har vidare expanderat vårt servicenätverk för lastbilar i norra Sverige genom förvärv av Holmgrens Truck­Motor AB i Gällivare samt Hellgrens Lastvagnsservice AB och Skellefteå Billackering AB i Skellefteå. Dessa möjliggör utveckling av vår lastbilsverksamhet för Mercedes­Benz och stärker vår Service­affär ytterligare.

Fokus på kunden och dess behov
Samtidigt som vi aktivt arbetar för att möta utmaningar i vår omvärld, stärker vi vår verksamhet och kundupplevelse för att även i framtiden kunna leverera hållbara, attraktiva och innovativa helhetslösningar för den mobila människan och vara branschens bästa servicebolag. Trots tuffa utmaningar är jag är stolt och imponerad av att se att vi alla på Bilia fortsätter jobba tillsammans för att driva Bilia framåt på ett omtänksamt sätt för våra kunder, medarbe­tare och världen vi lever i.

 

Göteborg i mars 2023

Per Avander
VD och koncernchef