"Vårt högsta
resultat någonsin"

"Vårt högsta<br> resultat någonsin"

Jag är oerhört stolt och glad över vad vi tillsammans i Biliafamiljen har åstadkommit under 2019. Vi har återigen redovisat ett rekordresultat, på drygt 1 miljard kronor. Vi har rapporterat en stark tillväxt i vår Serviceaffär och ett väsentligt förbättrat resultat vid försäljning av begagnade bilar. Vi har fortsatt vår strategiska satsning på begagnade bilar och tillfört nya verksamheter genom förvärv.

Serviceaffären är en viktig del i vår affärsstrategi att vara en helhetsleverantör, en One Stop Shop, som tillhandahåller allt en bilägare behöver. Under 2019 bidrog serviceaffären stort till vårt rekordresultat framför allt genom den goda rapporterade tillväxten med hela 9 procent. Under 2019 har våra serviceabonnemang ökat med 8 procent. Serviceaffären påverkas relativt lite av svängningar i konjunkturen och bidrar till stabilitet i vår lönsamhet. Som ett led i vår tillväxtstrategi har vi under året förvärvat ett bolag som är däckhotellsleverantör åt bilhandlare. Förvärvet ger oss möjligheter att växa och stärka positionen inom däckaffären och vi har höjt vårt mål för antalet förvarade hjul i koncernen från 350 000 till 600 000 hjul. Idag förvarar Biliakoncernen cirka 348 000 hjul för våra kunders räkning. Vår nya strategiska satsning på begagnade bilar, äldre än tre år av alla bilvarumärken, består av två olika försäljningskanaler – nätauktioner och i bilhallar. Vårt mål är att inom fem år ha sju anläggningar. Under 2019 har vi öppnat tre nya anläggningar i Sverige och har nu totalt fem anläggningar i Sverige och Norge. Under året har vi även förvärvat en Volvo-återförsäljare i norska Halden som bedriver serviceverksamhet och försäljning av nya och begagnade bilar.

Bilias vision är att vara branschens bästa servicebolag - genom omtänksamhet om våra kunder och kollegor. På Bilia försöker alla göra det lilla extra för våra kunder, oavsett om kontakten sker via telefon, i verkstaden eller i bilhallen. Vi vill att kunden ska lämna oss med en positiv känsla av omtänksamhet, en bättre upplevelse än vad de förväntat sig. Vi mäter hur nöjda våra kunder är och för 2019 kan vi återigen glädja oss åt ett rekordresultat som visar att vi levererar en avsevärt bättre upplevelse jämfört med branschen. Vår internstrategi baseras på en stark företagskultur med engagerade, stolta och omtänksamma ledare och medarbetare vilket jag är övertygad om är en förutsättning för att erbjuda en bättre upplevelse och nöjda trogna kunder. Vi mäter årligen vad våra medarbetare tycker om att arbeta hos oss och årets utfall förbättrades återigen med ett resultat högt över jämförbara bolag.

Hållbarhet inom Bilia kännetecknas av omtanke om verksamheten, anställda, omvärlden och relationen med kunden. Valet av bil är viktigt för ett framtida hållbart samhälle. Vi vill förstå våra kunders behov och förutsättningar och sedan hjälper våra säljare kunderna att välja den bil som passar bäst ur ett hållbarhetsperspektiv. Avgörande är var kunden bor, körsträcka samt möjlighet att ladda en pluginhybrid- eller elbil. För Bilia omfattar hållbarhet ett ansvarsfullt företagande och att skapa långsiktiga lösningar. Genom vår affärsmodell följer vi bilen genom hela dess livscykel, från ny bil till begagnad bil och slutligen till våra bildemonteringar där kuranta delar återanvänds.

Tillsammans med de bilvarumärken som vi har valt att arbeta med, Volvo, Renault, Dacia, Alpine, BMW, MINI, Toyota och Lexus, vill vi tillsammans med våra kunder bidra till en hållbar framtid. Branschbedömare prognostiserar att bilmarknaderna i våra länder under 2020 kommer att vara på en hög nivå, dock något lägre än under 2019. Efterfrågan på service förväntas under 2020 vara fortsatt stark givet den höga bilförsäljningen under de senaste åren.

Sammantaget är jag oerhört stolt över 2019 och ser fram emot att tillsammans med Bilias alla kunder och medarbetare utveckla Bilia vidare.

Göteborg i mars 2020

Per Avander
VD och koncernchef