"Våra förvärv
stärker Biliafamiljen

"Våra förvärv <br> stärker Biliafamiljen

För att fortsätta vara framgångsrika i en värld som förändras snabbt behöver vi anpassa, förnya och utmana oss själva genom att ständigt utvecklas och hitta nya möjligheter.

Återigen ett nytt rekordresultat
Vi rapporterade vårt högsta resultat någonsin för 2021, trots en marknad påverkad av den globala bristen på halvledare, förändrade skatteregler samt Covid-19-pandemin. Rekordresultatet kom främst från ett fortsatt starkt resultat för Serviceaffären och det högsta resultatet någonsin vid försäljning av begagnade bilar. Under året utvecklade vi fler tjänster inom däck, fälg, förvaring, renovering och återvinning av reservdelar samt utökade vårt nybilssortiment med ytterligare fyra starka bilvarumärken. Vi går in i 2022 med den högsta orderstocken någonsin, hela 22 755 bilar.

En cirkulär affärsmodell
För oss är det centralt att medverka till ett hållbart samhälle med fokus på vår verksamhet. Vi arbetar därför med en cirkulär affärsmodell där vi har möjlighet att påverka bilens hela livscykel. Det innebär att vi erbjuder produkter och tjänster för allt som rör bilägandet under bilens hela livscykel, från ny till begagnad bil, bilvård, reparationer, återvinning, renovering och försäljning av bildelar från demonterade bilar. De senaste åren har vi vuxit inom bildemontering, som tillvaratar och återanvänder bildelar på ett sätt som är hållbart både för miljön och verksamheten. Under 2021 fortsatte vi hållbarhetssatsningen genom att förvärva fälgrenoveringsverksamheten i Felgteknikk AS i Norge samt City Däck Öresund AB i Sverige. Vi har även fortsatt vår strategiska satsning på begagnade bilar äldre än tre år av alla bilvarumärken, där försäljningen sker både genom nätauktioner och i bilhallar. Vi har nu totalt tio separata Bilia Outlet-anläggningar i Sverige och Norge.

Fortsatt samarbete med Volvo Cars
I slutet av året kom vi till en överenskommelse med Volvo Cars i Sverige och Norge om framtida samarbete, efter Volvos uppsägning av återförsäljaravtalen med Bilia i november 2020. Bilia kommer framöver att bedriva Volvoverksamhet på totalt 44 anläggningar. I Sverige kommer vi fortsätta att bedriva verksamhet i storstadsområdena Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås, medan vi i Norge lämnar storstadsområdet Oslo. Vi är
mycket glada över det fortsatta förtroendet och ser fram emot att fortsätta utvecklas tillsammans. Som ett led i överenskommelsen med Volvo träffade vi under året avtal om att under 2022 sälja tolv Volvo/Renault- nläggningar i Sverige och Norge. Vi träffade under slutet av året även avtal om att 2022 sälja våra återstående fyra anläggningar i Tyskland. Det innebär att vi avvecklar vår verksamhet i landet då våra lönsamhetsmål inte uppnåtts. Vi vill däremot fortsatt växa och investera vidare i andra delar av Västeuropa.


Årets förvärv tillförde nya bilvarumärken
Vi är stolta över att vi under året, i linje med vår tillväxtstrategi, har förvärvat sex bolag och dessa tillförde nya bilvarumärken till Biliafamiljen. Förvärvet av Porscheverksamheten i Malmö och Helsingborg, möjliggör en fortsatt expansion med Porsche i södra delen av Sverige. Förvärven av nio Mercedesanläggningar i Sverige tillför, utöver ett nytt bilvarumärke, även ett för Bilia nytt verksamhetsområde – tunga lastbilar. Genom förvärvet av Mercedesanläggningarna expanderade vi dessutom Bilias verksamhet geografiskt norrut i Sverige, en region som är alltmer intressant med tillväxt och nyetablering av en rad verksamheter. De nya bilvarumärkena innebär dessutom att vi nu kan erbjuda våra kunder ett större utbud av fossilfria bilmodeller. Under året har vi även förvärvat fem Toyota-anläggningar i Norge samt de redan nämnda Felgteknikk AS och City Däck Öresund AB som
stärker vår däckverksamhet. Vi avser att fortsätta växa genom organisk tillväxt, förvärv och vidareutveckling av vår försäljning av begagnade bilar.

Fokus framåt på våra kunder och tillväxt
Vi fortsätter vår resa att vara branschens bästa servicebolag genom att överträffa kundernas förväntningar och utveckla vår förmåga att matcha kundernas behov. I vårt hållbarhetsarbete utgår vi från FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vi har identifierat nio mål som vi har bedömt är relevanta för oss och där vi har störst möjlighet att påverka. Jag är oerhört stolt över att vi trots tuffa förutsättningar hittat nya sätt att tillsammans driva Bilia framåt på ett omtänksamt sätt för våra kunder, medarbetare och världen vi lever i. Jag ser fram emot att vi fortsätter det arbetet framöver.


Göteborg i mars 2022

Per Avander
VD och koncernchef