Företagsinformation

Bilia är en av Europas största bilkedjor med en ledande position inom service och försäljning av personbilar och transportbilar samt ­tilläggstjänster såsom finansiering och försäkring. Bilia har 130 anläggningar i Sverige, ­Norge, ­Tyskland, Luxemburg och Belgien samt två internetbaserade ­auktionssajter, en i Sverige och en i Norge.

Bilias Serviceaffär omfattar ett väl utvecklat sortiment av tjänster och servicekoncept som utvecklas kontinuerligt för att förenkla bilägandet för kunderna. Service­affären omfattar verkstadstjänster, reservdelar, butiksförsäljning och e-handel. 

Bilias Bil­affär omfattar försäljning av nya och begagnade person- och transportbilar samt tilläggstjänster såsom finansiering och försäkring. Bilia säljer personbilar av märket Volvo, BMW, Toyota, Renault, Lexus, MINI, Dacia samt transportbilar av ­märket Renault, Toyota och Dacia. Försäljningen av märket Ford och Hyundai har avslutats under 2017.

Bilias Drivmedels­affär ­omfattar försäljning av drivmedel och biltvätt.

Affärsidé vision mål och strategier

Vision
Bilias vision är att bli branschens bästa servicebolag. 

Affärsidé
Bilias affärsidé är att erbjuda service, bilförsäljning och tilläggstjänster som ger varaktigt mervärde för våra kunder. 

Strategi
Genom ett tydligare kundfokus med fler tjänster och produkter ska Bilia skapa förutsättningar för en kostnadseffektiv och lönsam tillväxt. Tillväxten kommer från förvärv, ökad försäljning till varje kund och fler verkstadskunder. 

Kundlöfte: Hela vägen
Vi är med kunden genom hela bilägandet, med alla produkter och tjänster kunden behöver för sin bil. Vi har en hög nivå av kundservice, med fokus på att möta alla de behov, frågor och önskemål som dyker upp under livet med bilen. Vi ska gå hela vägen, för att säkerställa att våra besökare är glada, nöjda och därmed blir lojala kunder. 

Framgångsfaktorer
Jämfört med konkurrenterna har Bilia ett antal fördelar och med dem som utgångspunkt utvecklas verksamheten.

  • Bilia har ett starkt fokus på kunden och satsar kontinuerligt på att utveckla servicen.
  • Via bilförsäljning knyts kunden till Bilias Serviceaffär.
  • Bilias koncept med Personliga Servicetekniker stärker kundrelationerna.
  • Bilia identifierar och utvecklar ledare inom koncernen.
  • Centrala funktioner ger kostnads-, kompetens- och kvalitetsförbättringar inom exempelvis inköp, administration, personal, kommunikation, IT och leveransadministration.
  • Varumärket är starkt. Bilia har ett brett utbud av produkter och varumärken inom både Service- och Bilaffären. 
  • Anläggningarna har hög tillgänglighet. Kunden kan komma i kontakt med Bilia dygnet runt och enkelt boka tid via hemsidorna. 

Bilias kärnvärden  
 

Bilias värdegrund
En gemensam värdegrund är viktig för organisationen. Bilias värdegrund reflekterar hur vi ska förhålla oss till varandra och våra kunder. Värdegrunden är Engagemang, Kompetens, Äkta och Respekt.

Bilias kärnvärden 
Engagerade och kompetenta medarbetare har en viktig roll när det gäller att överträffa kundens förväntningar. Därför utbildar Bilia medarbetarna kontinuerligt. Trivseln på arbetsplatserna mäts löpande och mätningarna visar på mycket nöjda medarbetare. Alla medarbetare representerar varumärket Bilia – en helhetsleverantör som kan erbjuda produkter och tjänster kring hela bilägandet. 

Tillgänglighet
Det ska alltid vara lätt att komma i kontakt med Bilia, både att besöka företagets många anläggningar, att hitta all relevant information på hemsidan och att dygnet runt nå kundservice på telefon, chatt eller sociala medier. Bilias besökare och kunder ska känna trygghet i att vi är närvarande, tar deras frågor och önskemål på allvar och att vi anstränger oss för att skapa en bra kundupplevelse.

Intresse
Bilia ska bygga tjänste- och produktutbudet utifrån intresse för kundernas behov och önskemål. De anställda är engagerade och intresserade av att hitta de bästa lösningarna för varje kund och lägga grunden för en långsiktig kundrelation.

Kundnöjdheten inom alla affärsområden mäts och följs upp dagligen, för att säkerställa att de högt uppställda målen infrias. 

Attraktivt bilägande
Bilia ska erbjuda ett bekvämt och prisvärt sätt att ha bil. Kunderna kan känna sig trygga med att Bilia löser allt som rör bilen, med smidiga paketlösningar, bra erbjudanden och en hög nivå av kundservice.